Materiał Partnera Zastosowanie sond hydrostatycznych w oczyszczalniach ścieków

Zastosowanie sond hydrostatycznych w oczyszczalniach ścieków

Pomiar poziomu cieczy metodą hydrostatyczną znajduje szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu oraz w gospodarce wodno-ściekowej. Z jej pomocą możliwe jest zmierzenie poziomu cieczy o różnej gęstości znajdujących się w zbiornikach procesowych i magazynowych, ciśnieniowych lub bezciśnieniowych. Do przeprowadzenia pomiarów wykorzystuje się urządzenia zwane sondami hydrostatycznymi

Na czym polega metoda hydrostatyczna 

Metoda hydrostatyczna polega na wyznaczeniu ciśnienia hydrostatycznego, czyli masy słupa cieczy o danej wysokości. Zastosowany tutaj jest wzór P=h*g*p, gdzie h oznacza wysokość słupa cieczy, g przyspieszenie ziemskie (które jest stałe), zaś p – gęstość cieczy poddanej pomiarowi, która w większość przypadków również jest jednolita dla całej cieczy w danym zbiorniku. Sonda hydrostatyczna zaprogramowana na pomiar ciśnienia cieczy o ustalonej gęstości, jest z stanie ustalić jej poziom w danym zbiorniku. Ważną zaletą tej metody pomiarowej jest fakt, że na wyniki pomiaru nie maja wpływu ruchy cieczy wewnątrz zbiornika, jej spienienie ani inne czynniki mechaniczne (np. praca innych urządzeń znajdujących się w zbiorniku).

Jak działa sonda hydrostatyczna 

Sonda hydrostatyczna, jak zostało już wspomniane, jest urządzeniem służącym do odczytu ciśnienia hydrostatycznego cieczy znajdującej się w danym zbiorniku. Jaka jest zasada jej działania? Najważniejszym elementem sondy jest krzemowy czujnik piezorezystancyjny (oznacza to, że jego opór elektryczny zmienia się w zależności od działającej na niego siły mechanicznej, w tym przypadku ciśnienia hydrostatycznego) – to właśnie on jest odpowiedzialny za dokonywanie pomiaru. Pomiędzy czujnikiem a medium (czyli cieczą, w której dokonywany jest pomiar) znajduje się elastyczna membrana separująca. To na niej, a nie bezpośrednio na cieczy dokonywany jest pomiar ciśnienia. Ponadto membrana chroni czujnik oraz pozostałe elementy sondy przed wpływem cieczy. Z pomocą kapilary, znajdującej się w kablu zasilającym wychodzącym na zewnątrz zbiornika uzyskany pomiar odnoszony jest do ciśnienia atmosferycznego.

Szeroki wybór sond hydrostatycznych znajdziemy w ofercie firmy Poltraf, dystrybutora produktów marek takich jak STS, Trafag, Stiko czy Rueger.  

Podziel się