Materiał Partnera Zastosowanie geodezji w górnictwie

Zastosowanie geodezji w górnictwie

Badania geodezyjne znajdują wiele zastosowań we współczesnym przemyśle. Stanowią one ważny element prac budowlanych, projektów inżynierskich i architektonicznych, ale są też wykorzystywane w m.in. w dziedzinie kartografii czy ochrony zabytków. Jak się okazuje, istotnym obszarem zastosowania geodezji jest również górnictwo, gdzie coraz większą popularnością cieszą się nowoczesne technologie pomiarowe. Co warto wiedzieć na ten temat?


Znaczenie nowoczesnych badań geodezyjnych dla górnictwa

Badania geodezyjne mają niebagatelne znaczenie dla płynności oraz bezpieczeństwa realizacji prac w przemyśle górniczym.

Dzięki przeprowadzanym pomiarom można precyzyjnie planować zakres robót górniczych, a także oceniać ich wpływ na sąsiadujące obszary. - Mówi przedstawiciel firmy geodezyjnej Format. - Jest to niezwykle istotne w przypadku rozbudowy kopalni, eksploatacji złóż oraz inwentaryzacji zwałowisk. W tym celu dokonuje się pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, a także obliczeń objętościowych na terenach zakładów górniczych. Na podstawie pozyskanych danych sporządza się niezbędną dokumentację mierniczo-geologiczną.

Ze względu na skomplikowane warunki panujące na obszarach górniczych i utrudniony dostęp do niektórych miejsc w wyrobiskach, a także jednoczesne zapotrzebowanie na dużą ilość precyzyjnych pomiarów, coraz częściej wykorzystuje się w górnictwie nowoczesne technologie geodezyjne, czego przykładem jest skanowanie laserowe oraz fotogrametria przy użyciu dronów. Do zalet tych metod należy pozyskiwanie dużej ilości dokładnych danych w stosunkowo krótkim czasie oraz możliwość ich prezentacji w różnej formie, np. jako modele 3D.


Przykłady zastosowania geodezji w przemyśle wydobywczym

Jak wcześniej wspomniano, jedną z metod geodezyjnych wykorzystywanych w górnictwie jest fotogrametria. Polega ona na zastosowaniu zdjęć naziemnych i lotniczych (wykonywanych przez drony), dzięki którym dokonuje się pomiarów dużych obszarów z uwzględnieniem wysokości, wymiarów, kształtów i dokładnej lokalizacji poszczególnych obiektów. Na podstawie uzyskanych danych można tworzyć numeryczne modele terenu. W przypadku zakładów górniczych w ten sposób bada się np. zwałowiska i składowiska odpadów oraz sporządza ortofotomapy kopalni. Na uwagę zasługuje tu również wspomniane wcześniej skanowanie laserowe, które znajduje zastosowanie przy obliczaniu objętości hałd i innych obiektów. Zarówno fotogrametria, jak i skanowanie laserowe wykorzystywane są do tworzenia chmur punktów, dzięki którym można dokładnie odtwarzać i skalować różnego rodzaju obiekty na terenie kopalni. Nowoczesne pomiary geodezyjne to znaczne udogodnienie w pracach inwentaryzacyjnych, ale też np. rekultywacyjnych na obszarach pogórniczych.

Podziel się