Artykuł sponsorowany Jakie usługi świadczy geodeta?

Jakie usługi świadczy geodeta?

Do podstawowych zadań geodety należy dokonywanie pomiarów i sporządzenie map. Usługi geodezyjne są ściśle powiązane z procesem budowy domu – geodeta pojawia się na placu budowy wielokrotnie. Geodeci pracują także przy budowie dróg i autostrad oraz przy wznoszeniu różnych elementów infrastruktury. Geodeci zajmują się również wytyczaniem tras przyłączy i nanoszeniem nowo powstałych elementów na mapy zasadnicze.

Podstawowe usługi geodezyjne

Zasadniczo, bez geodety nie można rozpocząć ani zakończyć żadnych prac budowlanych. Geodeta zjawia się bowiem na placu budowy jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót w celu wytyczenia obiektu na działce. Dopiero po pomiarach firma budowlana może przystąpić do kopania fundamentów. Geodeta dokonuje także inwentaryzacji powykonawczej, która jest niezbędna, aby móc oddać budynek do użytkowania i zalegalizować wykonane prace budowlane. W trakcie budowy geodeta jest potrzebny, aby zinwentaryzować elementy zanikające, takie jak przyłącza lub podziemne elementy budynku.

Geodeci zajmują się także wytyczaniem granic działek przy podziale jednej nieruchomości gruntowej na kilka mniejszych oraz przy przeprowadzaniu spraw spadkowych. Ponadto geodeta sporządza mapy do celów projektowych, które są niezbędne przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę oraz przy opracowywaniu projektu domu i projektu zagospodarowania terenu. Usługi geodezyjne świadczy firma geodezyjno-kartograficzna B.K. NIWA. Specjaliści korzystają z najwyższej jakości sprzętu, co przekłada się na dokładność, szybkość i terminowość pomiarów.

Usługi geodezyjne dla firm i klientów indywidualnych

Osoby prywatne najczęściej korzystają z usług geodety przy budowie domów oraz podczas przeprowadzania spraw spadkowych i podziałów majątku w celu dokonania odpowiednich zapisów w księgach wieczystych. Obsługa geodezyjna obiektów budowlanych obejmuje nadzór od wstępnych przygotowań aż do zakończenia prac. Firmy geodezyjne dokonują pomiarów w celu opracowania map niezbędnych do przeprowadzenia różnego rodzaju inwestycji, a w czasie trwania przedsięwzięcia kontrolują poprawność stosowania się do założeń projektowych. Niekiedy realizowane są zadania nietypowe, na przykład pomiary odkształceń i przemieszczeń konstrukcji.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas