Materiał Partnera Zasady tyczenia budynku w terenie

Zasady tyczenia budynku w terenie

Aby postawić budynek, pierwszą czynnością na budowie powinno być wytyczenie go w terenie. Jest to tez pierwsza czynność, która zapisana zostanie w dzienniku budowy. Prawidłowe przeprowadzenie tej czynności ma ogromne znaczenie dla dalszego przebiegu całej budowy oraz dla powstającego budynku, dlatego dobrze jest w tym zakresie współpracować z renomowaną firmą geodezyjną. Dopiero po wytyczeniu budynku w terenie można przystąpić do robót ziemnych.

Od kogo zależy sposób tyczenia budynku?

Aby wytyczyć budynek w terenie należy w widoczny i wygodny przede wszystkim dla kierownika budowy sposób zaznaczyć definiujące punkty przyszłego budynku, na podstawie projektu zagospodarowania terenu. Takiego działania może się podjąć jedynie uprawniony geodeta, którego znalezienie nie powinno sprawić nam trudności. Co istotne, to to, by geodeta był zaznajomiony i często pracował na obszarze, gdzie zamierzamy postawić budynek, gdyż dzięki temu jego znajomość terenu i wiedza to tym, co może znaleźć pod powierzchnia gruntu, jest bardziej pewna i solidna. Przy wyborze geodety, na przykład z firmy AK Geodezja, ustalamy termin wykonania robót, metodę, którą będzie się posługiwał i oczywiście cenę. Mimo, że geodeta nie podlega kierownikowi budowy, tak jak pozostali pracownicy na budowie, to jednak wskazana jest ścisła współpraca pomiędzy geodetą a kierownikiem budowy, zwłaszcza w zakresie ustalenia metody tyczenia budynku. Ponieważ różne metody różnią się między sobą ceną, ostateczną decyzję o wyborze podejmuje inwestor, ale kierownicy budów czasem wolą, gdy zaznaczone są narożniki budynków, a inni znowu kierują się przecięciami osi i dobrze, by wybrać metodę, do której kierownik budowy przywykł.

Sposoby tyczenia budynku w terenie

Wytyczenie budynku to przede wszystkim wytyczenie fundamentów, w oparciu o projekt budynku zatwierdzony pozwoleniem na budowę. Geodeta odnosi się przy tym do granic działki, zachowując odpowiednie odległości w terenie od tych granic, jak również od sąsiednich budynków. Zaznaczenie wytyczonych linii w terenie może nastąpić za pomocą metod tanich, jak wykopanie rowków albo posypanie ziemi wapnem, jednak są to metody nietrwałe, które mogą łatwo ulec uszkodzeniu, lub całkowitemu zamazaniu. Lepszą metodą wytyczania budynku w terenie jest wykorzystanie do tego ław drutowych lub palików, czyli kołków. Jako metoda najbardziej dokładna, ławy drutowe są też najdroższe. Metoda ta polega na rozciągnięciu między deskami drutów, które wskazują obrys budynku. Z kolei metoda palików, inaczej kołków jest kosztowo metodą pośrednią, a jednocześnie dosyć trwałą, dlatego jest najczęściej wykorzystywaną metodą wytyczania budynku w terenie.

Opracowanie:

AK Geodezja

Katowice , Kościuszki 229

Podziel się