Artykuł sponsorowany Na czym polegają pomiary powykonawcze? – Usługi Geodezyjne Dariusza Suwały

Na czym polegają pomiary powykonawcze? – Usługi Geodezyjne Dariusza Suwały

Pomiary powykonawcze są niezbędne podczas budowy obiektów budowlanych podlegających geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie. Na czym właściwie polegają tego typu czynności oraz jaki jest ich cel? Na te oraz inne pytania postaramy się odpowiedzieć w naszym krótkim artykule, a także przybliżymy ofertę Usług Geodezyjnych Dariusza Suwały. Zapraszamy do lektury!

Czym jest geodezyjny pomiar powykonawczy?

Pomiar powykonawczy to zespół czynności technicznych wykonywanych przez uprawnionych geodetów w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu usytuowania budynków, a także elementów zagospodarowania działki. Dokumenty geodezyjnego pomiaru powykonawczego zawierają informacje o poziomym oraz pionowym usytuowaniu obiektów nadziemnych, naziemnych i podziemnych, które umożliwiają określenie współrzędnych X, Y oraz rzędnych wysokości mierzonych obiektów. Jak sama nazwa wskazuje, tego typu pomiary wykonywane są po zakończeniu budowy danego obiektu i są związane z wykonaniem mapy odbioru będącej zapisem tego, co zostało zrealizowane na budowie. Należy zaznaczyć, że bez mapy powykonawczej nie jest możliwy odbiór obiektu.

Geodezyjny pomiar powykonawczy a kwestie prawne

Pamiętajmy, że pomiary powykonawcze to obowiązek prawny wynikający z ustawy o Prawie Budowlanym i nie ma od niego uchybień. Dokumentacja geodezyjna, uwzględniająca wyniki pomiarów powykonawczych, mapa, a także informacja o zgodności położenia obiektu z projektem zagospodarowania działki, musi być dodana do zawiadomienia o zakończeniu budowy bądź wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Tak jak już wspomnieliśmy, dokumentacja powykonawcza musi być przygotowana przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia w tej kwestii. A taką firmą jest biuro Usług Geodezyjnych Dariusza Suwały w Sulejówku. Firma obsługuje zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa. Obok wykonywania powykonawczych pomiarów przedsiębiorstwo świadczy takie usługi jak: tworzenie map do celów projektowych, podziały nieruchomości, obmiary lokali, tyczenie granic, wznowienia znaków granicznych, itp. Firma Dariusza Suwały korzysta z nowoczesnego sprzętu geodezyjnego i oprogramowania komputerowego, dzięki czemu jest w stanie zapewnić wysoką dokładność prowadzonych pomiarów.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas