Materiał Partnera Zadbaj o bezpieczeństwo instalacji elektrycznej, korzystajac z usług fiirmy Kamila Cybulskiego

Zadbaj o bezpieczeństwo instalacji elektrycznej, korzystajac z usług fiirmy Kamila Cybulskiego

Z prądem nie ma żartów. Aby zapewnić bezpieczeństwo obiektom oraz wszystkim osobom w nim się znajdujących, należy zatem regularnie przeprowadzać pomiary instalacji elektrycznej. Korzystając z usług profesjonalistów takich jak Kamil Cybulski, zyskamy rzetelne informacje co do stanu zabezpieczeń, uziemienia czy wyłączników.

Fachowy pomiar

Weryfikacja poprawnego funkcjonowania instalacji elektrycznej nie należy do dużych wydatków. Zwracając się do wykwalifikowanych specjalistów, którzy dysponują odpowiednim zapleczem narzędziowym, możemy w porę wykryć ewentualne uszkodzenia, które stanowią nie lada zagrożenia dla zdrowia, a nawet życia. Jak mówi przedstawiciel firmy Kamila Cybulskiego, oferującej usługi elektryczne na najwyższym poziomie:

Pomiary instalacji elektronicznej służą, mówiąc w dużym uproszczeniu, ocenie ich stanu technicznego i sprawdzeniu, czy wszystko działa, jak należy. Przed przystąpieniem do właściwych działań, przeprowadzamy skrupulatne oględziny, aby znaleźć błędy popełnione już na etapie projektowym. Takim jest, chociażby umieszczenie gniazd zbyt blisko źródeł wody.  Po wstępnym rozeznaniu w sytuacji wykonujemy próbę ciągłości przewodów, a także sprawdzamy poprawność działania wyłączników RCD. Przy przeglądzie instalacji nie może też zabraknąć pomiaru rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia czy impedancji pętli zwarcia. Po wykonaniu szeregu testów sporządzamy protokół, który jest uzupełniony o zestawienie istotnych wyników dotyczących odchyleń od przepisów i norm.

Kiedy przeprowadzać pomiary?

Według obowiązujących przepisów prawa, pomiary instalacji należy przeprowadzić zawsze przed oddaniem danego obiektu do użytku. Mamy wówczas do czynienia z tzw. badaniami odbiorczymi, mającymi na celu potwierdzić prawidłowość wykonanych robót. Przeglądy trzeba jednak powtarzać regularnie, gdyż na skutek upływu czasu bądź innych czynników stan instalacji może się znacznie pogorszyć, stwarzając realne zagrożenie dla przebywających w  budynku osób. Jak wynika z ustawy o Prawie Budowlanym, badania okresowe powinny mieć miejsce przynajmniej raz na pięć lat, co leży wśród obowiązków zarządcy obiektu. Warto jednak nadmienić, iż istnieją pewne okoliczności, kiedy to z kontrolą nie ma co zwlekać. Taką sytuacją jest przykładowo naruszenie instalacji przez wyładowania atmosferyczne, silne wiatry bądź intensywne opady, co generuje ryzyko porażenia.

Pomiary elektryczne a kwestia odszkodowań

Nie ulega wątpliwości, że systematyczne pomiary instalacji przeprowadzane przez elektryka ze stosownymi uprawnieniami stanowią gwarancję bezpieczeństwa. Są one istotne także przy ubieganiu się o wypłatę odszkodowania.

Jeśli doszło do nieszczęśliwego zdarzenia spowodowanego złym stanem technicznym elektryki, a nie posiadamy aktualnego zaświadczenia potwierdzającego przegląd, towarzystwo ubezpieczeniowe nie odpowiada za szkody. Bagatelizując przepisy, nie ma zatem co liczyć na uzyskanie środków finansowych

– tłumaczy przedstawiciel firmy Kamila Cybulskiego mającej siedzibę w Prynowie.

Na powyższe przedsiębiorstwo możemy liczyć nie tylko w kwestii wykonawstwa rzetelnych pomiarów. Zajmie się one także likwidacją wszelkich usterek, montażem oświetlenia, domofonów, kina domowego czy instalacji alarmowych – wszystko to w konkurencyjnych cenach i z zachowaniem najwyższej staranności.

Opracowanie:

Kamil Cybulski

Prynowo 40 lok. 4

  • tel. 697 558 739

Podziel się