Materiał Partnera Woda ze studni dla domu mieszkalnego

Woda ze studni dla domu mieszkalnego

Dostęp do wody jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka.  Budując dom nie tylko powinniśmy, ale musimy – w świetle przepisów prawa – zapewnić powstającemu budynkowi dostęp do wody.  Jeśli w otoczeniu budynku nie ma sieci wodociągowej, pozostaje jedynie wybudowanie studni.  O tym, co jest niezbędne dla wykonania tego zadania, jak odnoszą się do niego przepisy ustaw oraz o sposobach dotarcia do wody podziemnej opowie wnikliwie niniejszy artykuł.

Technologia budowy studni głębinowej

Najprostszym sposobem dotarcia do wody, która płynie pod powierzchnią gruntu, jest wbicie weń rury na tyle głęboko, by woda sama zaczęła się przez tę rurę wydobywać. Jeśli wody podpowierzchniowe są położone głębiej, trzeba się do nich dowiercić, często na dużą głębokość. Dziś studnie których głębokość przekracza 10,0 m nazywa się studniami głębinowymi i aby je wykonać, potrzebna jest specjalna wiertnica. Dlatego taką studnię nazywa się czasem studnią wierconą. Jeszcze jedną nazwą często stosowaną jest nazwa studnia rurowa – ponieważ jej działanie oparte jest o system rur, tj. rury osłonowej i rury filtracyjnej. Rura osłonowa dociera w głąb warstwy wodonośnej, a rura filtracyjne wnika w nią. Następnie rury te zostają obsypane żwirem, którego zadaniem jest izolowanie oraz usprawnienie dopływu wody. Budując taką studnię firma Studniarstwo z województwa Warmińsko-Mazurskiego zakłada na wylot rury osłonowej obejmę nośną, w której umieszczona są przyłącze wodne oraz zawór odcinający. Studnia powinna mieć więcej, niż 10,0 m głębokości, gdyż płytsza studnia nie zasysa samoistnie wody i na jej dnie musi zostać umieszczona głębinowa pompa tłocząca. Studnie te nie mogą też przekroczyć głębokości 30,0 m.

Zalety studni głębinowych

Woda w studni głębinowej pochodzi z pokładów skalnych znajdujących się na głębokości ok. 15,0 do 20,0 m. Warstwy znajdujące się pomiędzy powierzchnią gruntu a tymi pokładami są nieprzepuszczalne, dlatego woda znajdująca się pod nimi, nie jest spływającą z powierzchni terenu wodą deszczową, nie zawiera dzięki temu różnych zanieczyszczeń. Z tego względu wybudowanie studni głębinowej jest o wiele bardziej korzystne, niż wybudowanie studni kopanej. Również zasoby wody w skalnych pokładach wodonośnych są dość duże i nie ma na nie wpływu ani susza, ani duże opady atmosferyczne na powierzchni. Koszt wykonania studni głębinowej jest stosunkowo nieduży, a jej eksploatacja, za wyjątkiem konieczności z zasilania pompy głębinowej, która nie zawsze jest potrzebna – nie kosztuje nic. Mamy też pewność, że dostęp do wody będziemy mieć nieograniczony, gdyż pojemność warstw wodonośnych jest na tyle wielka, że pojedyncze gospodarstwo domowe, a nawet kilka z nich posiadających własne studnie w sąsiedztwie, ich nie wyczerpie.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas