Materiał Partnera Utwardzanie terenu pod realizację inwestycji budowlanych

Utwardzanie terenu pod realizację inwestycji budowlanych

Wiele inwestycji budownictwa drogowego, przemysłowego, kolejowego, komercyjnego, czy mieszkaniowego, wymaga wykorzystania specjalistycznych usług firm zajmujących się robotami ziemnymi. Bardzo ważnym etapem działań przy wznoszeniu domów, budynków gospodarczych, czy też dróg, jest utwardzanie terenu. Istotne jest przy tym kierowanie się wcześniej przygotowanym projektem.

Utwardzanie terenu – projekt

Utwardzanie terenu wbrew pozorom jest bardzo złożonym procesem, który musi odbywać się na podstawie wcześniej przygotowanej dokumentacji projektowej. Ta zaś musi uwzględniać zarówno opis słowny, opis techniczny, część rysunkową i graficzną, jak i obliczeniową. Od prawidłowej nośności terenu zależeć będzie stan techniczny danego obiektu architektonicznego, a także jego bezpieczeństwo. Warto przy tym wiedzieć, że sam projekt musi być przygotowany przez uprawnionych inżynierów, który wyróżniają się wiedzą geologiczną, geotechniczną, hydrologiczną, materiałoznawczą, architektoniczną, czy też geodezyjną. Dane opracowanie musi uwzględniać przeprowadzenie wiele badań specjalistycznych gruntu – głównie przy inwestycjach publicznych i komercyjnych. Mowa m.in. o próbkach gleby, czy też odwiertach geologicznych.

Wykonawca projektu

Utwardzaniem terenu zajmują się najczęściej firmy ogólnobudowlane lub też ściśle wyspecjalizowane w tym zakresie podmioty. Warto przy tym wiedzieć, że dzisiaj przy tego typu działaniach wykorzystuje się szereg bardzo nowoczesnych maszyn ciężkich, które są w stanie pracować na grząskim podłożu, a nawet w wodzie (np. przy wykopach stawów, czy demontażach mostów). Takim sprzętem specjalistycznym dysponują tylko najlepiej przygotowane firmy. Jedną z nich jest przedsiębiorstwo Mega-pol, które znane jest na rynku z trzech profili działalności: usług wyburzeniowych, rozbiórkowych i demontażowych; robót ziemnych; a także ze sprzedaży kruszyw recyklingowych. Te zaś mogą przydać się do właśnie utwardzania terenu!

Odwodnienie terenu

Przed działaniami właściwymi utwardzenia terenu często należy przeprowadzić proces odwodnienia gruntu. W tym celu stosuje się między innymi zabudowę systemy liniowego, czy drenaże opaskowe. Mają one na celu zmniejszenie poziomu wilgotności gruntu nie tylko w celu prawidłowego utwardzenia terenu, ale także stałego zabezpieczenia danego obszaru przed wodami opadowymi, czy gruntowymi.

Utwardzanie terenu – z czym się wiąże?

Samo utwardzanie terenu jest procesem bardzo złożonym. W pierwszej kolejności często należy usunąć mniej nośne warstwy gruntu, co wymaga wykopania koryta podłoża. Istotna jest również niwelacja terenu, czyli jego wyrównanie oraz profilowanie, co ma olbrzymie znaczenie m.in. przy spływaniu na dany teren wód opadowych. Właściwy proces utwardzenia terenu, zakłada wykonawstwo kilku warstw odpowiednich materiałów. Ich dobór zależy od wielu czynników, do których zalicza się m.in. rodzaj planowanej inwestycji, czy ciężkość netto całego planowanego obiektu architektonicznego. Za przykład mogą stanowić działki, gdzie wykorzystuje się: kilkanaście centymetrów piasku gruboziarnistego, kilkanaście centymetrów tłucznia kamiennego, a także cienką warstwę podsypki cementowo-piaskowej. Warto przy tym również wiedzieć, że z perspektywy branży coraz większe znaczenie ma kruszywo recyklingowe. Stanowi je przemielony gruz betonowy lub ceglany po wyburzeniach starych budynków.

Logistyka prac

Ważną kwestią przy utwardzaniu terenu jest odpowiednio zaplanowana logistyka prac. Proces poprawiania wskaźników nośności gruntu musi być przygotowany wedle ściśle określonych harmonogramów, które dokładnie określają, kiedy rozpocznie się realizacja etapów właściwych wznoszenie danego obiektu. Na logistykę prac składają się: transport maszyn ciężkich na plac budowy, transporty materiałów do utwardzenia podłoża, czy też wywóz odpadów – niepotrzebnej ziemi, czy roślinności.

Proces utwardzania terenu z podziałem na etapy

Podsumowując, warto zwrócić uwagę na to, jak ważnym procesem przygotowawczym jest dzisiaj utwardzanie terenu. Sam zakres tych prac jest często uzależniony od rodzaju inwestycji, wśród których najbardziej wymagające są te z sektora budownictwa liniowego – drogownictwa, kolejnictwa, czy infrastruktury energetycznej.

Przykładowe prace związane z utwardzaniem terenu obejmują:

  • przygotowanie i oznakowanie terenu – zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa,
  • przygotowanie miejsce składowania odpadów (ziemi, roślinności itp.),
  • przeprowadzenia wizji lokalnych, prac pomiarowych i specjalistycznych badań gruntu,
  • niwelacja terenu i jego profilowanie,
  • wykonanie warstw utwardzenia, wcześniej zgromadzonymi materiałami,
  • segregacja odpadów, ich transport i właściwa utylizacja,
  • prace porządkowe oraz wykończeniowe – doprowadzenie terenu do odpowiedniego stanu estetycznego,
  • wykonanie pomiarów powykonawczych,
  • oddanie terenu pod kolejne działania budowlane.

Opracowanie:

Mega-Pol ZUH Daniel Podsiedlik

Turów , Długa 27

Podziel się