Materiał Partnera Ustalenie granic działki – kiedy warto skorzystać z usług geodezyjnych?

Ustalenie granic działki – kiedy warto skorzystać z usług geodezyjnych?

Spory odnośnie granic wybranej działki nierzadko kończą się na sali sądowej. W takiej sytuacji powoływany jest geodeta, który wykorzystując przeprowadzone w terenie prace ustala dokładnie, gdzie kończy się teren będący przedmiotem rozprawy. Można jej jednak uniknąć dzięki tego typu usługom geodezyjnym zrealizowanym odpowiednio wcześniej. Kiedy jeszcze przydaje się pomoc specjalisty w tym zakresie?

Granice ustalone w sposób rzetelny

Przy ustalaniu granic działek geodeci umieszczają w ziemi tzw. stałe znaki graniczne. To właśnie na ich podstawie można wyznaczyć koniec wybranego terenu, co jednak w wielu przypadkach jest niemożliwe ze względu na uszkodzenie takich znaków lub ich znaczące przesunięcie. W takiej sytuacji pod uwagę brana jest również wszelka dokumentacja, jaką dysponują właściciele sąsiadujących ze sobą działek. Brak możliwości ustalenia granic kończy się postępowaniem administracyjnym, w trakcie którego rozgraniczeniem nieruchomości zajmie się geodeta uprawniony.

Musi on wykonać szereg prac w terenie, badając tym samym obecność znaków granicznych i kontrolując ich zgodność z dokumentacją, jaka dostępna jest na temat danych nieruchomości. Czynności w tym zakresie realizuje Zakład usług geodezyjnych Geo Nord, który w sposób rzetelny ustali granice wybranych działek już w postępowaniu administracyjnym. Z takich usług warto skorzystać jednak nie tylko w przypadku,  gdy nieruchomość jest przedmiotem sporu. Kiedy jeszcze jest to dobre rozwiązanie?

Ustalenie granic bez sporu

Granice nieruchomości geodeta może też ustalić bez konieczności doprowadzania do postępowania administracyjnego czy rozprawy sądowej. Warto taką usługę geodezyjną wykonać jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych na działce lub – jeśli istnieje taka możliwość – przed zakupem terenu. W takiej sytuacji aktualizowany jest operat ewidencji gruntów i budynków. Prace w tym zakresie opierane są na pomiarach wykonanych przez geodetę i ustawieniu przez niego znaków granicznych.

Takie rozwiązanie pozwala uniknąć kłopotliwych sytuacji, w których część budowanych konstrukcji lub niektóre obiekty stawiane są na sąsiedniej nieruchomości. Przekroczenie granic i przeniesienie budowy na teren, który nie jest własnością inwestora, tworzy wiele problemów, w tym także związanych z koniecznością poniesienia sporych kosztów. Warto zatem skorzystać z usług geodezyjnych nie tylko w ramach postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości, choć i w tym wypadku pomoc specjalisty okazuje się nieoceniona. Ustalenie granic działki pozwala uniknąć sporów międzysąsiedzkich, dlatego dobrze jest nawiązać współpracę z geodetą jeszcze przed rozpoczęciem wszelkich robót.

Opracowanie:

Podziel się