Materiał Partnera Różne metody spawania. Jak wybrać najlepszą?

Różne metody spawania. Jak wybrać najlepszą?

Spawanie metali oraz tworzyw sztucznych daje duże możliwości wytwarzania oraz serwisowania urządzeń wykonanych z tych materiałów. Jest wiele metod spawania i nie każda z nich jest idealna w danej sytuacji. Na czym polega spawanie i jakie jego techniki są dostępne? Od czego zależy dobór metody? Dowiedz się więcej o sposobach i zastosowaniach spawania.

Co to jest spawanie?

Spawanie to metoda łączenia materiałów polegająca na stopieniu i zestaleniu ich fragmentów. Najczęściej spawa się metale i tworzywa sztuczne. Obok fragmentu spawanego materiału dodaje się zwykle spoiwo spawalnicze. Jego zadaniem jest wypełnienie spoiny. Spawanie wykorzystuje procesy fizyczne zachodzące pod wpływem temperatury.

Trzeba wiedzieć, że gdy pod wpływem ciepła materiał topnieje, zmienia się nie tylko jego stan skupienia. Zmianie ulegają także jego właściwości. Z rezultacie np. maleje wytrzymałość stali, dlatego spawanie, choć stosunkowo proste, nie jest stosowane na dużą skalę tam, gdzie wymagane są wysokie parametry wytrzymałościowe. 

Metody spawania

Jak zostało wspomniane, mamy do dyspozycji wiele technik spawania. Możemy korzystać np. ze spawania gazowego lub elektrycznego. W tym pierwszym przypadku dochodzi do spalania acetylenu. Wytwarza się w ten sposób temperatura 3100°C, która stapia blachę o grubości 0,4–40 mm.

Gdy mamy do czynienia z blachą o grubości od 1 do 80 mm, lepiej sprawdzi się spawanie elektryczne. Spawarka wykorzystuje zjawisko łuku elektrycznego. Wytworzona temperatura sięga 4000°C. Jest wiele podtypów spawania elektrycznego, a obok niego także techniki: elektrogazowe, elektronowe, laserowe, hybrydowe, plazmowe i inne.

Dobór techniki spawania powinien być uzależniony od tego, jaki materiał spawamy i jaki efekt chcemy osiągnąć. Niezależnie od metody ważne są wysokie kompetencje spawacza. Jakość spoiny przekłada się na jej wytrzymałość. Wysokiej jakości usługi spawalnicze świadczy www.elanapet.pl. Nie ma jednej idealnej techniki spawania. Fachowiec dobierze narzędzia i metody do materiałów oraz planowanych rezultatów.

Podziel się