Materiał Partnera Rola nadzoru budowlanego na etapie budowy.

Rola nadzoru budowlanego na etapie budowy.

Każda inwestycja dokonywana na naszej posesji, musi być zgodna z przepisami prawa. Prostsze budynki nie wymagają zbyt wielu pozwoleń, np. garaż czy szopa, ale i tak wymagają stosowania się do pewnych reguł. Gdy jednak stawiamy dom jednorodzinny, wówczas musimy uzyskać stosowne zgody, aby móc zbudować budynek i w dalszym etapie z niego skorzystać, a przy tym by nie była to samowola budowlana.

Rola nadzoru budowlanego.

Zgodnie z prawem, każda budowla musi spełniać wymogi ujęte w przepisach prawa budowlanego. Wyróżnia się dwa organy, PINB, czyli Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz WINB, czyli Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz GINB, czyli Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Nadzór budowlany oraz organy, które udzielają pozwolenia na budowę, to dwa odrębne podmioty. Nadzór budowlany zajmuje się częścią w trakcie trwania robót i zaraz po ich zakończeniu. Pierwszą formalnością jest zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych oraz pozwolenia na budowę. Do PINB czy WINB należy zgłosić swoją własną budowę, dla której warto zatrudnić Nadzorcę Budowlanego z firmy Promar, który dopilnuje, żeby na jakimkolwiek etapie nie wystąpiły nieprawidłowości utrudniające odbiór inwestycji. Do PINB można również, zupełnie anonimowo, zgłosić kontrolę budowy wykonywanej przez sąsiada, jeśli mamy przeczucie, że może ona być przeprowadzana nielegalnie lub dostrzegamy pewne nieprawidłowości z nią związane. Do obowiązków Nadzoru Budowlanego należy nie tylko kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej, kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, ale również badanie przyczyn powstania katastrof budowlanych oraz współpraca z organami kontroli państwowej. Głównym elementem, którym Nadzór się zajmuje, są sprawy związane z inwestycjami dokonywanymi bez pozwoleń na budowę, zwanych samowolą budowlaną, a także sprawy, które są niezgodne z wydanym pozwoleniem, bądź sprawy, których bezpośrednim następstwem jest pogorszenie stanu użyteczności budynku.

Różnice w kompetencjach oraz zgłaszanie budowy.

Wyróżniamy trzy szczeble Inspektora Nadzoru Budowlanego i każdy ma inny zakres kompetencji. Sprawami osób budujących domy jednorodzinne z zajmuje się Powiatowy Inspektor. Zajmuje się wraz ze starostą administracją na szczeblu powiatowym. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego ma kompetencje w zakresie nieco innym od PINB, pełni te same role, jednak posiada rozszerzone kompetencje, które dotyczą obiektów oraz robót budowlanych, które są usytuowane przy lotniskach czy terenie wód morskich.

Zgłaszanie chęci rozpoczęcia budowy należy do obowiązków, o których traktują przepisy prawa budowlanego. Nadzór budowlany pojawia się jednak na samym końcu, ponieważ te same przepisy wymagają zawiadomienia o zakończeniu budowy, które potrzebne jest do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku. Zgłoszenie chęci do użytkowania budynku jeszcze przed jego ukończeniem może nastąpić na wniosek, jednak całość procedury trwa do 14 dni. Jeśli w tym czasie nie nastąpi sprzeciw, dom zostaje oddany do użytku.

Opracowanie:

Promar Marek Kostyra

Bieruń , Zdrowia 35

Podziel się