Materiał Partnera Geodeta – kto może nim zostać i jakie ma uprawnienia

Geodeta – kto może nim zostać i jakie ma uprawnienia

Zawód geodety wielu osobom kojarzy się z kimś, kto chodzi po działce lub polu i dokonuje precyzyjnych pomiarów. Tymczasem jego uprawnienia są zdecydowanie bardziej rozległe. Zajmuje się on szeregiem innych spraw związanych z terenem czy jego ukształtowaniem. Dodatkowo trzeba wiedzieć o tym, że nie każdy może zostać geodetą. Jest to profesja z grupy zawodów regulowanych. W związku z powyższym do jego wykonywania potrzeba konkretnych kompetencji.

Jak zostać geodetą?

Kwestię tego, kto może zostać geodetą, reguluje treść ustawy. Zgodnie z nią taka osoba powinna:

 • posiadać wykształcenie geodezyjne średnie lub wyższe,

 • posiadać trzyletnie doświadczenie zawodowe (osoby z wykształceniem wyższym) lub sześcioletnie (osoby z wykształceniem średnim),

 • znać przepisy z zakresu geodezji oraz kartografii,

 • legitymować się nienaganną opinią zawodową.

Aby uzyskać uprawnienia, osoby spełniające warunki koniecznie muszą zdać egzamin państwowy. Takie kompetencje nadawane są w kilku zakresach tematycznych.

Uprawnienia geodety

Najbardziej kojarzone z pracą geodety jest dokonywanie podziałów nieruchomości i tworzenie odpowiedniej dokumentacji. Geodeci z drugim zakresem uprawnień będą także wykonywać wyrysy potrzebne do księgi wieczystej.

Równie popularny jest geodeta, który wykonuje prace np. w związku z budową domu. Może on wykonywać pomiary:

 • niezbędne do sporządzenia map do celów projektowych,

 • ustalające położenie budynku/budowli w terenie,

 • wszystkiego, co zostało stworzone w trakcie budowy. Takiego pomiaru dokonuje w czasie jej trwania i po zakończeniu.

Usługi tego typu są specjalnością Investmap Agata Grzesik. Firma geodezyjna w ramach świadczonej pracy może dokonać również inwentaryzacji budynków oraz podziału działek, ale również innych nieruchomości. Wykona także mapy sądowe i projekty techniczne wraz z ich dokumentacją.

Inne ze „specjalizacji” geodezyjnych otrzymują uprawnienia do samodzielnych funkcji w zakresie:

 • pomiarów podstawowych,

 • redakcji map,

 • obsługi inwestycji,

 • urządzenia terenów leśnych oraz rolnych,

 • fotogrametrii i teledetekcji.

Skąd wiedzieć, czy wybrany geodeta rozwiąże mój problem?

Jedną z najprostszych metod jest weryfikacja za pośrednictwem strony internetowej czy wyszukiwarki, jakiego typu usługi geodezyjne wykonuje dany specjalista. Brak takich informacji nie powinien zrażać. Najlepiej zasięgnąć informacji u źródła. Podczas pierwszego kontaktu dobrze jest w miarę dokładnie określić swoje potrzeby, aby geodeta mógł stwierdzić, czy będzie osobą spełniającą oczekiwania potencjalnego klienta.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas