Materiał Partnera Roboty ziemne i ich podział

Roboty ziemne i ich podział

Do robót ziemnych zaliczają się wszelkie prace, które mają za zadanie przygotowanie terenu zgodnie z dokumentacją dla danej inwestycji. Najczęściej są to różne prace, które są niezbędne do rozpoczęcia budowy, takie jak wykopy, przekopy, itp. Roboty ziemne mają również swój podział zależnie od obszaru prac którego dotyczą.

Jakie czynności to roboty ziemne?

Roboty ziemne to nic innego, jak praca z gruntem. Mogą to być wykopy pod fundamenty, przenoszenie wykopanej ziemi na przyczepy, zasypywanie dołów, wyrównanie terenu i wiele innych. Prace ziemne wymagają specjalistycznego sprzętu takiego, jak ładowarki, równiarki, spycharki, walce, ubijarki, koparki. Prace ziemne to także przygotowywanie fundamentów do budowli nadziemnych i podziemnych, kształtowanie gleby pod różne elementy uwzględnione w projekcie. Do wykonywania prac ziemnych mogą być wykorzystywane specjalistyczne maszyny, jednak czasem konieczne jest wykonanie drobnych prac ręcznie. Podział robót ziemnych obejmuje porządkowe roboty ziemne, podstawowe roboty ziemne i wykończeniowe roboty ziemne.

Porządkowe roboty ziemne

To wszystkie ziemne prace przygotowawcze obejmujące zerwanie warstwy darniny, usunięcie większości roślinności, wyrywanie drzew, usunięcie ich korzeni z gleby. Do prac ziemnych początkowych zaliczamy także odwodnienie terenu.

Podstawowe roboty ziemne

To prace ziemne, które obejmują niwelację terenu, wykopy, wytyczenie miejsca przebiegu instalacji oraz dróg. W zakres prac ziemnych podstawowych wchodzą także prace związane z tworzeniem nasypów i podsypów.

Wykończeniowe roboty ziemne

To głównie wyrównywanie wykopów np. rowów pod fundamenty. W tym etapie formowane są nasypy oraz wykonywane ziemne prace ogrodowe, czyli np. rozkładanie instalacji do automatycznego nawadniania ogrodu, sadzenie drzewek czy większych roślin. Zakład robót komunalnych Małgorzata Prętkowska wykona wszystkie rodzaje prac ziemnych.

Wykop studni głębinowej na działce przydomowej

Przydomowa studnia głębinowa będzie doskonałą opcją dla osób, które zużywają dużo wody, np. do podlewania ogrodu i innych prac przydomowych. Woda ze studni głębinowej pochodzi z głębokości około 15m. Jest to najlepsza głębokość, ponieważ wyższe warstwy mogą zawierać niestabilne cieki wodne lub szkodliwe substancje chemiczne, np. środki ochrony roślin pochodzące z pobliskich pól uprawnych. Przed rozpoczęciem prac ziemnych, należy sprawdzić jakość wód głębinowych i ich zasobność w związki organiczne, takie jak żelazo czy mangan, Zbyt wysokie stężenie tych związków w wodzie może uczynić ją niezdatną do picia.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas