Materiał Partnera Przygotowanie gruntu pod układanie kostki brukowej

Przygotowanie gruntu pod układanie kostki brukowej

Odpowiednie przygotowanie podbudowy pod układanie kostki brukowej decyduje o późniejszym wyglądzie i trwałości powierzchni z kostki. Podbudowa odpowiada za równomierne przenoszenie obciążeń. Stanowi także warstwę mrozoochronną. Warto przeczytać czym powinna charakteryzować się dobrze przygotowana podbudowa i jakich błędów unikać podczas jej wykonywania. Wszystko po to, aby uniknąć problemów, które pojawią się po ułożeniu kostki brukowej.

Cechy charakterystyczne podbudowy

Grubość podbudowy powinna zostać dostosowana do planowanego obciążenia nawierzchni wyłożonej kostką. W przypadku ścieżek dla pieszych grubość podbudowy wynosi średnio 10-20 cm. Ścieżki dla pojazdów powinny posiadać podbudowę o grubości 25-40 cm.
Przygotowując warstwę podbudowy najczęściej używa się żwiru, grysu, tłucznia, żużla bądź mieszaniny piasku ze żwirem. Głównie po to, aby zapewnić warstwie odpowiednią przepuszczalność i możliwość szybkiego odprowadzania wody. Podbudowę należy kłaść warstwami (po 10 cm), a każdą z nich zagęszczać mechanicznie. W przypadku gruntu o niskiej przepuszczalności przed położeniem podbudowy wykonuje się z piasku tzw. warstwę rozsączającą o grubości 10 cm.

Geowłóknina na słabe grunty

Użycie geowłókniny jest wskazane w przypadku gruntu o niskiej spoistości oraz w sytuacji zastosowania warstwy rozsączającej. Wykonana z włókien syntetycznych mata pełni rolę separatora. Nie pozwala na przemieszczanie się materiałów pomiędzy warstwami.
Zastosowanie geowłókniny poprawia zagęszczenie poszczególnych warstw podbudowy. Uniemożliwia wypłukiwanie kruszywa i jego przenikanie do niższych warstw.
Dzięki temu żywotność warstwy rozsączającej ulega znacznemu wydłużeniu. Geowłóknina chroni również przed zjawiskiem „koleinowania” oraz wysadzania kostki brukowej podczas przymrozków.

Konsekwencje błędów

Błędy w przygotowaniu podbudowy mogą być brzemienne w skutkach. „Nieprawidłowo wykonana podbudowa może powodować powstawanie kolein oraz zapadanie całych fragmentów ścieżki, chodnika lub podjazdu.” – uczula specjalista z firmy Maxbruk. Naprawa błędów popełnionych podczas prac przygotowawczych jest bardzo kosztowna ze względu na czasochłonność i pracochłonność.
Wiele firm układających kostkę brukową do przygotowania podbudowy zamiast piasku używa cementu w postaci podsypki piaskowo-cementowej. Ma to negatywny wpływ na odprowadzanie wody, która zatrzymuje się w warstwie podbudowy i powoduje jej wymywanie.
Spadek temperatury poniżej 0 stopni może także spowodować zamarzanie zgromadzonej wody i rozsadzanie podbudowy. Podbudowa betonowa może byś stosowana jedynie w przypadku, kiedy jasno określa to projekt.
Przygotowanie gruntu pod układanie kostki brukowej ma kluczowe znaczenie w zachowaniu jej estetyki, trwałości i funkcjonalności. Warto sprawdzać poprawność jego wykonania w trakcie budowy. Po ułożeniu kostki będzie to niemożliwe.

Opracowanie:

Maxbruk Daniel Taraszewski

Góra Kalwaria , kard. Wyszyńskiego 9

Podziel się