Materiał Partnera Jak układać kostkę brukową?

Jak układać kostkę brukową?

Kostka brukowa na posesji z pewnością lepiej się prezentuje niż ziemia. Poza tym kostka jest zdecydowanie stabilniejsza i łatwiej się po niej poruszać. Jednak, aby spełniała ona swoją funkcję musi zostać właściwie ułożona. Podczas montażu kostki brukowej nie można zapomnieć o kilku ważnych rzeczach. Jedną z nich jest odpowiednie przygotowanie terenu. Co jeszcze należy wiedzieć o układaniu kostki brukowej?

Podbudowa i spoiny podczas układania kostki brukowej

Zanim zaczniemy układać kostkę brukową konieczne jest odpowiednie przygotowanie podłoża. Wykonanie podbudowy i podsypki sprawi, że kostki nie będą się zapadać, ani rozjeżdżać w trakcie użytkowania ich. Od jakości wykonania podbudowy zależy jakość całej nawierzchni z kostki brukowej. Grubość podbudowy w głównej mierze zależy od rodzaju gruntu, na którym chcemy układać kostkę. Im bardziej podmokłe podłoże, tym większą powinna być podbudowa. Poza tym wpływ na grubość podbudowy ma sposób użytkowania powierzchni Podbudowa ma dwie funkcje – filtracyjną i nośną. Aby woda miała zapewniony swobodny odpływ, przed wykonaniem podbudowy należy stworzyć w podłożu spadek o nachyleniu 3-4%.

Do wykonania podbudowy należy użyć odpowiednich materiałów. Jednym z najczęściej stosowanych przez firmę Piotr-Bud jest kruszywo o frakcji 30-60 mm. Tym kruszywem może być tłuczeń, żwir, żużel, grys lub kliniec. Grubość podbudowy zazwyczaj mieści się w przedziale od 25 cm do 45 cm. Aczkolwiek pod nawierzchnię przydomową, na której będą poruszały się tylko samochody osobowe, wystarczająca może okazać się podbudowa z tłuczenia lub żwiru o grubości 20 cm. Natomiast, gdy po kostce brukowej będą poruszały się pojazdy ciężarowe, wówczas podbudowa musi być grubsza. Podczas jej tworzenia nie można zapomnieć o o jej mocnym ubiciu i wyprofilowaniu.

Gdy podbudowa jest już zagęszczona, można na niej ułożyć kilkucentymetrową warstwę wyrównującą z piasku. Tak przygotowanej podbudowy już się nie zagęszcza i można na niej bez trudu rozpocząć układanie kostki brukowej.

Układanie kostki brukowej

Jeśli powierzchnia pod kostkę brukową została odpowiednio przygotowana należy rozpocząć układanie kostki. Na dużych powierzchniach zalecą się branie kostek z kilku palet. Takie rozwiązanie sprawi, że kostki będą pomieszane, dzięki czemu unikniemy powstaniu różnic kolorystycznych. Kostka brukowa powinna być układana dość luźno, a podczas kładzenia kostek musimy pamiętać o pozostawianiu szczelin między nimi, które będą w późniejszych etapach wypełnione piaskiem. Układanie kostki brukowej należy rozpocząć od czoła wcześniej ułożonej nawierzchni, co sprawi, że nie będziemy deptali przygotowanego podłoża.

Po ułożeniu wszystkich kostek konieczne jest spoinowanie. Proces ten polega na zapełnieniu w całości spoin między kostkami brukowymi piaskiem. Czynność ta jest bardzo ważna, ponieważ ma znaczący wpływ na trwałość całej nawierzchni. Ostatnią pracą związaną z układaniem kostki brukowej jest wibrowanie, czyli zagęszczenie kostki brukowej. Wibrowanie powierzchni powinniśmy wykonać, gdy ta będzie sucha. Po zagęszczeniu może okazać się, że trzeba będzie raz jeszcze wykonać spoinowanie.

Opracowanie:

Podziel się