Materiał Partnera
Przekształcenie gruntu rolnego – geodezyjny podział nowo powstałej działki budowlanej

Przekształcenie gruntu rolnego – geodezyjny podział nowo powstałej działki budowlanej

Wielu rolników postanawia sprzedać swoją ziemię i przekształcić ją na działki budowlane. Warto pamiętać, że proces odrolnienia jest bardzo skomplikowany i nie zawsze możliwy. Najczęściej dokonują go rolnicy posiadający bardzo małą ilość ziemi bądź chcący wyprzedać tę, która znajduje się za daleko od ich gospodarstwa. Odrolnienie działki nie wiąże się tylko z ogromnym stosem dokumentów, ale i z pracą geodety. Poznaj etapy podziału działki na mniejsze fragmenty.

Dwa podstawowe etapy

Podstawowy etap zakłada zmianę przeznaczenia gruntu. Należy dokonać nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Kolejnym krokiem jest wyłączenie terenu z działalności rolniczej. Oczywiście cały proces jest czasochłonny i bardzo skomplikowany. Dopiero po przekształceniu całego terenu na działkę budowlaną można przejść do kolejnego etapu – podziału działki na kilka mniejszych! Dokonać tego można tylko dzięki pracy geodety.

Podział działki tylko przez geodetę

Jedyną osobą, która może dokonać podziału działki, jest geodeta. Warto pamiętać, że jest to unormowane prawnie i bez geodety ten proces nie jest możliwy do wykonania. Kolejną ważną kwestią jest to, że nie każda działka może zostać podzielona. Procedur, wymogów i norm jest tak wiele, że znają je tylko urzędnicy oraz geodeci, dlatego wybieraj takich specjalistów, którzy pomogą Ci przejść przez cały proces bez niepotrzebnych nerwów – wybór nieprofesjonalnego geodety może skutkować problemami opiewającymi na ogromne sumy pieniężne. Wybór zatem jest prosty – tylko renomowani geodeci, tacy jak Winnicki Zbigniew. Usługi geodezyjne. Dzięki takim specjalistom będziesz mógł spać spokojnie.

Granice nowych działek

Bardzo ważny jest podział granic oraz ewidencja działek. Podział działek określa naniesienie odpowiednich znaków granicznych na mapach geodezyjnych. W teorii na terenie działki powinny zostać wmurowane betonowe kamienie graniczne – w praktyce często ten krok się po prostu pomija. Warto pamiętać, że większość działek graniczy z działkami sąsiada, z lasami państwowymi i drogami – wszystkie granice muszą zostać w odpowiednich protokołach zaakceptowane przez wszystkie strony. Efektem podziału działek są przynajmniej dwie nowe działki – może ich powstać niezliczona liczba (jeśli spełnia wymogi), a każda musi zostać naniesiona na mapie z dokładnością do 1 metra kwadratowego. Przykładowo jeśli działka o numerze 88 zostanie podzielona na 5 mniejszych działek, uzyskają one odrębne numery: 88/1, 88/2, 88/3, 88/4, 88/5.

Wymogi pod zabudowę nowych działek

Wymogów pod zabudowę nowych działek jest kilka. Podstawowym z nich jest  graniczenie z działką, która ma dostęp do tej samej drogi publicznej. Kolejnymi są: zaprojektowane lub istniejące uzbrojenie terenu (systemy wodociągowe, linie elektryczne itp.), cały teren musi mieć dostęp do drogi publicznej (pośredni lub bezpośredni), wymagana jest uzyskana zgoda na odrolnienie terenu (w przypadku gruntu rolnego). 

Opracowanie:

Winnicki Zbigniew. Usługi geodezyjne

Łąka Prudnicka , Nad Złotym Potokiem 18

Podziel się