Materiał Partnera Prace ziemne jako niezbędny element prac budowlanych

Prace ziemne jako niezbędny element prac budowlanych

Prace ziemne to czynności, których nie unikniemy przy przeprowadzaniu jakichkolwiek prac budowlanych. Wszelkiego rodzaju prace z tym związane wykonuje się przy pomocy odpowiednich maszyn oraz narzędzi. Dzielą się one również na kilka określonych typów, które warto poznać. Ze względu na to, iż prace ziemne są tak ważne w branży związanej z budownictwem, przybliżamy nieco ich charakterystykę.

Czym są prace ziemne i jaki sprzęt jest do nich niezbędny?

Na każdym placu budowy znajdziemy maszyny takie jak koparki, koparko-ładowarki czy samochody samowyładowcze. Ich użytkowanie jest związane głównie z pracami ziemnymi. Prace te polegają głównie na tworzeniu wykopów poprzez usuwanie warstw gruntu oraz transportowaniu ziemi w takie miejsce, gdzie nie będzie ona przeszkadzać w prowadzeniu dalszych prac budowlanych. Poza ciężkim sprzętem do prac ziemnych do tego celu wykorzystuje się także narzędzia ręczne, które przydać mogą się przy okazji mniejszych, okazyjnie przeprowadzanych robót (np. w przydomowym ogrodzie). Oczywiście do prac ziemnych nie zaliczamy tylko i wyłączenie wykopów, ale również szereg innych prac takich jak na przykład wyrównywanie terenu bądź prace wyburzeniowe.

Jakiego rodzaju prace ziemne wyróżniamy?

Podstawową formą prac ziemnych są oczywiście wykopy. Wykonuje się je zazwyczaj w celu wybudowania fundamentów pod nowo powstały obiekt budowlany lub też po to, aby umieścić w nich elementy podziemnych instalacji. Ze względu na charakter możemy wyróżnić wykopy szeroko-przestrzenne lub wąsko-przestrzenne, a ich wykonanie możemy zlecić firmie Budem z Radomia. Kolejną kategorią wśród prac ziemnych są nasypy kontrolowane bądź niekontrolowane, których, jak sama nazwa wskazuje, celem jest utworzenie nasypu na przykład przy tworzeniu nowych dróg na wzniesieniach. Tak jak wspomnieliśmy, prace ziemne dotyczą zarówno montażu instalacji, jak i budowy różnych obiektów, dlatego też możemy je również sklasyfikować jako prace powierzchniowe lub liniowe.

 

Charakter prac ziemnych określa również pewne etapy, jakie należy po kolei przeprowadzić, aby cały proces został wykonany w sposób prawidłowy. Z uwagi na ten fakt możemy również podzielić tego typu roboty na prace porządkowe, w których należy zająć się przede wszystkim rozbiórką starych obiektów budowlanych (jeżeli istnieje taka potrzeba) czy pozbyciem się niepotrzebnych na danym terenie elementów architektury takich jak roślinność czy ławki. Na tym etapie przeprowadza się również prace dotyczące odwadniania terenu. Kolejny etap, czyli prace podstawowe dotyczą już z kolei wykonywania wykopów oraz tworzenia nasypów, zaś w przypadku ziemnych prac wykończeniowych należy utwardzić teren, wyrównać nasypy oraz nasadzić nową roślinność.

 

Opracowanie:

Budem Michał Maziarz

Radom , Grechuty 21

Podziel się