Materiał Partnera Prace podwodne a bezpieczeństwo

Prace podwodne a bezpieczeństwo

W świadomości większości osób nurkowanie to po prostu jeden ze sposobów spędzania wolnego czasu – spojrzenie na rafy koralowe, obserwowania magii podwodnego świata itp. Tymczasem warto również wiedzieć, że pod wodą wykonywanych jest wiele prac, które w inny sposób nie mogą być wykonane. Jakie to są prace? Jak wygląda kwestia bezpieczeństwa podczas takich prac podwodnych? Jaka firma jest liderem na rynku prac podwodnych?

Najważniejsze prace podwodne

Jakie prace wykonywane są przez nurków pod wodą? Przede wszystkim trzeba tu wspomnieć o wszystkich pracach związanych z  budowlami hydrotechnicznymi. Zaliczyć tu można ocenę stanu technicznego takich budowli, remonty nabrzeży, pochylni czy też pomostów. Co więcej, nurkowie również wykonują sondaże głębokości np. właśnie pod budowle.

Druga grupa prac podwodnych związanych jest z pracami stricte pod wodą. Zadaniami szczególnie trudnymi jest betonowanie pod wodą, umocnienie skarp podwodnych, umocnienie dna, czy też naprawy podwodnych konstrukcji.

Prace podwodne obejmują również takie usługi jak : przeglądy nabrzeży, pobieranie próbek osadów dennych, poszukiwanie i wydobywanie przeszkód nawigacyjnych albo podwodne badanie nieniszczące.

Bezpieczeństwo podczas wykonywania prac podwodnych

Czy takie prace są niebezpieczne? Z zasady tak. W końcu jest to praca w trudnych warunkach, wymagająca dużej sprawności fizycznej i siły psychicznej. Tu nie ma miejsca na żadne błędy. Jest to także środowisko pracy, w którym często trudno o natychmiastową pomoc. W związku z tym konieczne jest zapewnienie takiego poziomu bezpieczeństwa i takie ułatwienie pracy, jak to tylko jest możliwe.

Jak to wygląda w praktyce? Otóż Matpol prace podwodne wykonuje się przy sile wiatru nie większej niż pięć stopni w skale Beauforta. Co więcej, stan morza nie może być wyższy niż 3 stopnie. Oprócz tego prędkość wody także jest ściśle określone.

Co jest jednak najważniejsze, firma realizująca prace podwodne oraz zatrudniająca nurków musi posiadać odpowiednie certyfikaty, szkolić swoich pracowników i przestrzegać wszystkich, ściśle określonych zasad.

Zakład Prac Podwodnych i Hydrotechnicznych „MATPOL” – lider na rynku

Dlatego też bardzo istotne jest, aby do wszelkich prac podwodnych zatrudniać naprawdę specjalistów w swoich dziedzinach. W zakresie prowadzenia prac podwodnych do takich specjalistów zaliczyć można na pewno firmę „Matpol”. Nie tylko zatrudnia ona doskonałych pracowników, lecz również dba o ich regularne szkolenia. Firma ta jest także polecana z uwagi na swoją solidność oraz staranność.

Opracowanie:

Podziel się