Artykuł sponsorowany Prace Geodezyjne i Kartograficzne Sylwia Wojciechowska: czym jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza?

Prace Geodezyjne i Kartograficzne Sylwia Wojciechowska: czym jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza?

Zanim zaczniemy użytkować obiekt, na którego budowę wymagane było pozwolenie, jesteśmy zobowiązani złożyć zawiadomienie o zakończeniu prac do nadzoru budowlanego. Oprócz standardowych dokumentów, takich jak oryginał dziennika budowy czy charakterystyka energetyczna, inwestor musi dołączyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. Sprawdźmy, co na ten temat mówi specjalista z firmy Prace Geodezyjne i Kartograficzne Sylwia Wojciechowska.

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza – co powinieneś wiedzieć?

Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej jest podstawowym wymogiem, jaki musi spełnić inwestor po zakończeniu prac budowlanych i przed rozpoczęciem korzystania z obiektu mieszkalnego. W ramach czynności geodezyjnych specjalista z firmy Prace Geodezyjne i Kartograficzne Sylwia Wojciechowska gromadzi aktualne dane dotyczące działki poprzez wykonanie stosownych pomiarów uwzględniających przestrzenne rozlokowanie elementów zagospodarowania nieruchomości. Inwentaryzacja może być także wykonana na zlecenie podmiotu bądź gdy projekt budynku uwzględnia pojawienie się potencjalnych odkształceń. Jak wskazuje geodeta ze wspomnianego biura, podstawowym celem inwentaryzacji jest zaewidencjonowanie wszystkich zmian, które nastąpiły w ciągu całego procesu budowlanego oraz ich zgodności z projektem.

Dokumentacja powykonawcza – co zawiera?

W oparciu o zgromadzone dane specjaliści z biura Sylwii Wojciechowskiej sporządzają dokumentację geodezyjno-kartograficzną oraz operat geodezyjny. Dane o wniesionych zmianach, uwzględnione w ewidencji, nanoszą następnie na mapę zasadniczą.

Inwentaryzacja przyłączy wymaga dodatkowego załączenia informacji dotyczącej jej zgodności z projektem. Operat obejmuje natomiast całą dokumentację geodezyjną sporządzaną na kolejnych etapach budowy, wliczając w to prace przygotowawcze

– mówi pracownik wspomnianego wyżej przedsiębiorstwa. Po zakończeniu inwentaryzacji firma geodezyjna przekazuje kopię mapy kierownikowi budowy, a oryginały – do wydziału dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.


Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas