Materiał Partnera Pospółka wielofrakcyjna. Charakterystyka

Pospółka wielofrakcyjna. Charakterystyka

W budownictwie wykorzystywane są różnego rodzaju materiały. Do najpopularniejszych zaliczamy okruchowe materiały kamienne, czyli kruszywa naturalne. Pośród nich zaś powszechne zastosowanie znajduje pospółka wielofrakcyjna. Jej nazwa jednak brzmi bardzo enigmatycznie. Czym zatem jest pospółka wielofrakcyjna? Jakimi cechami się wyróżnia i gdzie dokładnie jest używana?

Pospółka wielofrakcyjna – definicja

Aby przedstawić definicję pospółki wielofrakcyjnej, musimy najpierw przybliżyć kilka ważnych pojęć. Rozpoczniemy od samej pospółki.

Jak wyjaśnia nasz rozmówca z firmy Nabzdyk, która oferuje szeroki wybór wysokiej jakości kruszyw naturalnych:

Termin pospółka używany jest na określenie mieszanin okruchów skalnych, które osiągają różną wielkość. Frakcja zaś to termin, opisujący grupę ziaren o wymiarach, które ograniczone są dwoma kolejnymi sitami specjalistycznego i znormalizowanego zestawu do badania tak zwanej krzywej uziarnienia kruszywa. Uziarnienie z kolei oznacza rozkład wielkości ziaren rozdrobnionego materiału. Określa się je w laboratoriach podczas badań, przeprowadzanych na procentowej zawartości poszczególnych frakcji w stosunku do ciężaru całej próbki badanego kruszywa. Co istotne, podział frakcji zawsze jest zgodny z odpowiednimi normami budowlanymi. Dla przykładu: frakcja kamienista oznacza kruszywa o średnicy ziaren powyżej 40 mm, frakcja żwirowa – od 2 mm do 40 mm, a frakcja piaskowa – od 0,05 mm do 2 mm.

Wracając do naszej pospółki wielofrakcyjnej – zaliczać do niej będziemy zatem różnego rodzaju kruszywa naturalne, których średnice ziaren mieszczą się w różnych frakcjach. W praktyce mieszanki wielofrakcyjne składają się z kruszywa grubego i drobnego. I tak mamy np. mieszanki piaskowo-żwirowe, w których zawartość ziaren frakcji do 5 mm nie powinna przekraczać 60 % całej masy, w przypadku ziaren frakcji od 1.25 mm i więcej – nie powinna być większa niż 30 % całej masy, a od 2.5 mm z kolei – nie większa niż 25 % całej masy.

Charakterystyka i zastosowanie pospółki wielofrakcyjnej

Pospółka wielofrakcyjna wyróżnia się wieloma cennymi właściwościami, charakterystycznymi dla kruszyw naturalnych. Przede wszystkim zaś jest bardzo wytrzymała i odporna na uszkodzenia mechaniczne. Nie straszny jej także negatywny wpływ czynników atmosferycznych.

A to wszystko sprawia, że z powodzeniem wykorzystywana jest do produkcji różnego rodzaju betonu czy elementów architektonicznych takich jak np. kostka brukowa. Swoje zastosowanie znajduje także jako składnik powszechnie używanej w budownictwie chemii budowlanej, a w tym głównie zapraw.

Podziel się