Materiał Partnera Pomiary objętości mas ziemnych – w jakich celach są wykonywane?

Pomiary objętości mas ziemnych – w jakich celach są wykonywane?

Pomiary objętości hałd wykonywane są przy użyciu specjalistycznej techniki fotogrametrycznej z drona. Sprawdźmy, w jakim celu przeprowadza się pomiary hałd i wykopów, oraz jak powinien wyglądać rzetelny pomiar geodezyjny.

Mierzenie objętości mas ziemnych – zakres prac

Geodezyjne pomiary objętości mas ziemnych pozwalają oszacować ilość składowanego materiału i porównać ją z danymi zawartymi w rejestrach przewozowych. Analiza dotyczy głównie objętości hałd węglowych, miału węglowego, żwiru, soli, piasku, humusu, wyrobów górniczych itp. i może zostać wykonywane poprzez pomiar wykopów zużytej masy ziemnej lub pomiar nasypów przed wydobyciem materiału ziemnego lub po zeskładowaniu masy w  innym miejscu. Wyniki opracowania dają możliwość zarządzania składowiskiem kruszyw i wspomagają planowanie modernizacji obiektu dzięki obliczeniu objętości planowanych robót ziemnych.

Kontrola mas ziemnych w branży budowlanej

Wykonawcy i firmy budowlane od wykopów rozliczają się z inwestorem od sztuki wywożonej wywrotki załadowanej masą ziemną. W wielu przypadkach koszty końcowe są wyższe niż wynikałoby z realnych szacunków. Ziemia na wywrotce jest spulchniona, przez co zwiększa swoją objętość, skutkiem czego inwestor płaci więcej za jej wywóz. Różnice w objętości mogą dochodzić do nawet 15%! Dzięki zmierzeniu objętości wykopu, z którego wywożone są masy ziemne, można uzyskać precyzyjne dane odnośnie do objętości. W przypadku dużych inwestycji skorzystanie z usług uprawnionego geodety, takiego jak Earth Geodezja Paweł Nagórniewicz, może wygenerować duże oszczędności.

Jak wykonuje się pomiary mas ziemnych?

Pomiary objętości mas ziemnych obejmują wykonawstwo opracowania i fizycznego dokonania pomiarów objętości mas ziemi. Wynik pomiaru hałdy to numeryczny model terenu wykopu, który z największymi detalami odzwierciedla ukształtowanie rzeźby oraz objętość obiektu. Geodeta oblicza objętość materiału, kalkuluje wynik pomiaru sytuacyjno-wysokościowego oraz wykonuje model szkieletowy i ortofotomapy. Za pomocą drona geodezyjnego można precyzyjnie ustalić punkty referencyjne. Numeryczny model terenu zostaje wzbogacony o wysokości i przekroje przez hałdy. Geodeta dokonuje ocenę osiadania powierzchni hałdy i stateczności skarp. W przypadku dokonywania pomiarów po zużytych masach ziemnych konieczna jest analiza procesu osiadania i stateczności skarp wykopów. Wszystkie prace mogą być wykonywane jednorazowo lub w wyznaczonych cyklach.

Opracowanie:

Earth Geodezja Paweł Nagórniewicz

Olsztyn , Gietkowska 2b lok. 2

Podziel się