Materiał Partnera Mapa do celów projektowych przy budowie domu

Mapa do celów projektowych przy budowie domu

Przy budowie domu niezbędna jest pomoc geodety. Usługi świadczone przez tego specjalistę przydają się w wielu kwestiach, np. przy wyznaczaniu granic, ale nie tylko. Geodeta zajmuje się również sporządzeniem niezwykle ważnej mapy do celów projektowych. Bez takiego opracowania kartograficznego architekt nie jest w stanie wykonać koncepcji budowanego obiektu mieszkalnego. Co jeszcze trzeba wiedzieć o mapie do celów projektowych?

Jak wykonuje się mapę do celów projektowych?

Prace geodezyjne kojarzą się głównie z pomiarami terenowymi, jednak zanim do nich dojdzie, geodeta musi uporać się z kilkoma formalnościami przy zleceniu sporządzenia mapy do celów projektowych. Czynności w tym zakresie powinien on zgłosić do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, skąd też uzyskuje kopię mapy zasadniczej. To właśnie ona jest kluczowym elementem przy przygotowaniu mapy do celów projektowych. Na opracowaniu zasadniczym geodeta nanosi bowiem wszelkie zmiany, jakie wynikać będą z realizacji inwestycji na działce klienta.

Dodatkowa treść wymaga jednak przeprowadzenia wspomnianych już pomiarów terenowych. Geodeta udaje się na prywatną posesję inwestora, po czym wykonuje szereg czynności umożliwiających mu poprawne zaktualizowanie mapy zasadniczej. W ten sposób działa Przedsiębiorstwo usług geodezyjno kartograficznych Gea s.c., które swoim klientom oferuje precyzję i rzetelność przy realizacji pomiarów i wykonywaniu m.in. mapy do celów projektowych. Co właściwie jednak zawiera takie opracowanie i dlaczego jest ono tak istotne przy budowie domu?

Dane znajdujące się na mapie do celów projektowych

Pomiary w terenie dokonane przez geodetę na działce klienta pozwalają mu ustalić charakterystykę terenu. Obszary zieleni znajdujące się na posesji są jednym z elementów podlegających zaznaczeniu na mapie do celów projektowych. Na tego typu opracowaniu kartograficznym znajdziemy również osie dróg i ulic, jeśli takie istnieją. Geodeta pod uwagę bierze też linie zabudowy. Mapa do celów projektowych zawiera wszelkie dane ewidencyjne, co z kolei pozwala rozpocząć wykonywanie koncepcji związanej z zagospodarowaniem działki.

Wykonane przez geodetę opracowanie kartograficzne jest zatem niezbędne architektowi do przygotowania projektu domu. Dzięki mapie sporządzonej przez specjalistę można również zaplanować usytuowanie poziome i pionowe sieci uzbrojenia terenu. Dotyczy to również przyłączy, dzięki którym możliwe będzie doprowadzenie najważniejszych mediów do zbudowanego obiektu. Co ciekawe, mapa do celów projektowych nie obejmuje jedynie samej działki klienta, ale też teren znajdujący się wokół niej w odległości przynajmniej 30 metrów.

Opracowanie:

Gea s.c. Przedsiębiorstwo usług geodezyjno kartograficznych

Tomaszów Mazowiecki , Legionów 18

Podziel się