Artykuł sponsorowany Piasek i jego wykorzystanie w pracach budowlanych

Piasek i jego wykorzystanie w pracach budowlanych

Piasek jest jednym z najważniejszych kruszyw stosowanych w budownictwie. To podstawowy składnik zapraw przeznaczonych do murowania i tynkowania. Za pomocą różnych rodzajów oraz ilości dosypywanego piasku można otrzymać mieszanki o nieco innych właściwościach. W poniższym artykule przyjrzymy się rodzajom piasku oraz możliwościom jego zastosowania w budownictwie.

Produkcja mieszanek betonowych

W produkcji betonu piasek wpływa na trwałość i wytrzymałość mieszanki. Zróżnicowane ziarna sprawiają, że beton jest bardziej szczelny. W mieszankach cementowych i cementowo-wapiennych stosuje się piasek z ziarnami do 2 mm wielkości. W przypadku tynków od ziarnistości zależy gładkość powierzchni. Przeważnie firmy oferujące sprzedaż piasku i produkcję mieszanek betonowych używają składników w precyzyjnie wyliczonej ilości, aby stworzyć beton odpowiedni do wybranego przeznaczenia. Do zapraw murarskich, tynkarskich i betonu używa się piasku płukanego. Jego popularność wynika z dużej zawartości krzemionki. Z mieszanek betonowych wykonuje się fundamenty, stropy, wieńce, nadproża, słupy, schody monolityczne i wylewki podłogowe.

Zastosowanie pospółki

Do budowy dróg i oczyszczalni ścieków w formie warstw filtracyjnych stosuje się pospółkę piaskowo-żwirową. Jej uziarnienie wynosi od 0,075 mm do 63 mm. Proporcje grubego i drobnego kruszywa zależą od jej przeznaczenia. W przypadku budownictwa jednorodzinnego granulacja wynosi przeważnie do 16 lub 32 mm. 

Jak mówi ekspert z firmy STAMBET-BUD w Grodzisku Mazowieckim: Popularność pospółki w sektorze budowniczym wynika z jej dobrych właściwości filtracyjnych i mechanicznych, a także dużej nośności. Dlatego używa się jej jako podbudowę pod fundamenty, zaś w drogownictwie jest ona wykorzystywana do wykonania warstw odsączających nasypy drogowe.

Piasek kwarcowy i inne mieszanki

Piasek kwarcowy używany jest głównie do produkcji szkła, lecz stosuje się go także jako dodatek do mieszanek betonowych, tynkarskich i zapraw ściennych. Jest to także składnik produkcji kostki brukowej, klejów budowlanych, farb ściennych, bruku, zapraw epoksydowych itp. Zastosowanie piasku nie ogranicza się tylko do budownictwa. Odpowiednie odmiany stosuje się także do innych prac przydomowych. Za pomocą podsypki z piasku i kruszywa łamanego wykonuje się podbudowy pod podjazdy do garażu czy ścieżki w ogrodzie. Z kolei piaskiem zasypowym można ustabilizować fundamenty lub wyrównać teren pod kostkę brukową.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas