Materiał Partnera Organizacja placu budowy

Organizacja placu budowy

Każda inwestycja budowlana zaczyna się od przygotowania miejsca prac, a więc placu budowy. To teren, który należy odpowiednio oznakować i zadbać o zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom, które będą na nim przebywać i pracować. Ogrodzona przestrzeń to jednak coś więcej niż tylko metraż przeznaczony do wzniesienia budynku mieszkalnego czy przemysłowego. O czym należy pamiętać przy organizacji placu budowy?

O czym należy pamiętać przy organizacji placu budowy?

Na plac budowy, poza miejscem na sam budynek, składają się również powierzchnie dodatkowe, które ułatwiają funkcjonowanie. Należą do nich między innymi magazyny i pola składowe, drogi wewnętrzne, warsztaty, a także pomieszczenia biurowe i socjalne. Zadbanie o stworzenie odpowiednich warunków, które będą zgodne z przepisami BHP, będzie gwarancją  komfortu, ale przede wszystkim bezpieczeństwa pracy.

Oprócz ogrodzenia i oznakowania terenu inwestycji tablicą informacyjną, która powinna zostać umieszczona w widocznym miejscu, trzeba również zatroszczyć się o odpowiedni ubiór ekipy budowlanej. Każdy pracownik powinien mieć na sobie hełm ochronny, specjalne okulary, kamizelkę ostrzegawczą oraz solidne obuwie. Co więcej, obowiązkiem inwestora jest zadbanie o odpowiednie oświetlenie, które należ uzależnić od charakteru prowadzonych prac, a także lokalizacji. Warto pamiętać o tym, że plac budowy nie jest miejscem, na którym osoby postronne mogą przebywać bez opieki wyznaczonego pracownika.

Rola geodety przy pracach przygotowawczych

Geodeta to specjalista, który musi pojawić się na każdym placu budowy. Zanim jednak podejmie się on prac w terenie, w pierwszej kolejności zajmie się przygotowaniem mapy do celów projektowych, która jest potrzebna architektowi do rozpoczęcia pracy. To jednak nie wszystko. Do obowiązków  geodety na placu budowy należy między innymi wytyczenie granic budynku, które obejmuje dokładne wyznaczenie miejsc wykopów wykonywanych pod ławy fundamentowe.

Obsługą geodezyjną inwestycji zajmuje się Przedsiębiorstwo usług geodezyjno-kartograficznych Gea s. c. Jak zauważa jego pracownik, specjalista powinien pojawić się na placu budowy również wtedy, kiedy prace zostaną zakończone i nadejdzie moment przeprowadzenia inwentaryzacji, która z kolei jest przepustką do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku.

Przygotowanie placu budowy obejmuje przede wszystkim zadbanie o kwestie bezpieczeństwa i sprawny przebieg inwestycji. Do obu tych czynności potrzebny jest jednak szereg specjalistów, a zalicza się do niego również geodeta.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas