Materiał Partnera Na czym polega usuwanie azbestu?

Na czym polega usuwanie azbestu?

Zgodnie z rządowymi założeniami, wyroby zawierające azbest mają zniknąć z Polski do 2032 roku. Mimo że pozostało jeszcze wiele czasu, kroki w kierunku osiągnięcia tego celu podejmowane są niemal codziennie – zarówno przez instytucje państwowe, jak i prywatnych inwestorów. Ci drudzy mają na uwadze przede wszystkim opłacalność – remont budynku z konstrukcją azbestową nie wchodzi w rachubę, jeśli zaraz trzeba będzie ją w całości zdemontować.

Szkodliwość azbestu i jego usuwanie

Azbesty to grupa minerałów mających postać włókien. Są składnikiem stosowanych od początku XX wieku materiałów budowlanych azbestowo-cementowych służących do wytwarzania płyt pokryciowych oraz rur. Ich potoczna nazwa to eternit. Jako że stanowi on materiał odporny na warunki atmosferyczne, działanie ścieków i wody, a przy tym dość wytrzymały pod względem mechanicznym, jego użycie było do pewnego momentu powszechne.

Okazało się jednak, że zawarte w azbeście włókna mają tendencję do osadzania się w płucach, powodując pylicę i nowotwory. W 1997 roku Polska przyjęła zakaz wprowadzania, produkcji i obrotu materiałami zawierającymi azbest. Mimo tego jego ilość na terenie naszego kraju szacuje się nadal na około pięć milionów ton.

Najczęściej osoby mieszkające w budynkach o azbestowych dachach nie wiedzą, że mogą bezpłatnie się go pozbyć – są na to przewidziane środki, które rokrocznie nie są w pełni wykorzystywane. Usuwaniem azbestu zajmują się wyspecjalizowane firmy, takie jak ta prowadzona przez Sławomira Kuszowskiego świadczącego usługi koparko-ładowarką.

Usuwanie azbestu a względy formalne

Usuwanie azbestu wymaga ogromnej ostrożności, ponieważ stanowi on materiał niebezpieczny. Jego składowanie musi odbywać się w wyznaczonym do tego miejscu – na jednym z kilkudziesięciu składowisk odpadów azbestowych w Polsce. Przeprowadzając operację usuwania azbestu musimy przede wszystkim wykonać najpierw inwentaryzację za pomocą specjalnego formularza. Pozwala on na obliczenie punktów i ocenienie stopnia pilności, z jaką należy dokonać usunięcia niebezpieczeństwa.

Jeśli osiągniemy powyżej 120 punktów, musimy niezwłocznie usunąć lub naprawić wyrób zawierający azbest. Przedział punktowy od 95 do 115 punktów wymaga powtórzenia oceny po roku, natomiast jeśli osiągniemy poniżej 90 punktów, kontrolę musimy wykonać po 5 latach.

To bardzo ważne, ponieważ niewypełnienie odpowiedniego formularza i niedostarczenie go wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta równa się dużym karom finansowym – od 10 do 20 tysięcy złotych.

Podziel się