Artykuł sponsorowany Na czym polega tyczenie budynku przed geodetę? - Adam Bednarz

Na czym polega tyczenie budynku przed geodetę? - Adam Bednarz

Ważnym krokiem w budowie domu jest tyczenie fundamentów. Ten etap może mieć bowiem ogromny wpływ na budowę całości. Do przeprowadzenia tego zadania będziemy potrzebować pomocy geodety. Sprawdźmy zatem, na czym polega tyczenie obiektów oraz przyjrzyjmy się bliżej ofercie Pracowni Geodezyjno-Projektowej, której właścicielem jest Adam Bednarz. Zapraszamy do lektury!

Czym jest tyczenie budynku?

Można powiedzieć, że tyczenie to w pewnym sensie przeniesienie budynku z projektu w teren - na działkę, na której będzie znajdował się obiekt. W tym celu geodeta przeprowadza czynności pomiarowe, które służą wskazaniu na realizowanym budynku punktów o złożonym położeniu w układzie odniesienia, a także oznaczeniu tych punktów w sposób tymczasowy lub trwały. Ekspert wytycza charakterystyczne elementy obiektu - są to osie konstrukcyjne ścian oraz innych głównych elementów konstrukcyjnych. Co więcej, geodeta określa tzw. zero budynku, czyli typową wysokość budynku w terenie.

Należy również dodać, że podstawą do wytyczenia geodezyjnego obiektu na gruncie jest mapa do celów projektowych. Jest ona bowiem nieodłącznym załącznikiem pozwolenia na budowę.

O czym należy pamiętać po zakończeniu tyczenia?

Po skończonej pracy geodeta musi jeszcze dopełnić kilku formalności. Chodzi m.in. o przekazanie kierownikowi budowy szkicu tyczenia budynku, a także zanotowanie prac dotyczących tyczenia obiektu w dzienniku budowy.

Przeprowadzenie tego typu czynności to oczywiście zadanie dla geodety, który ma odpowiednie uprawnienia. Przykładem jest Pracownia Geodezyjno-Projektowa Adama Bednarza, która może zaoferować swoim klientom szeroki zakres usług geodezyjnych. Oprócz realizacji tyczenia obiektów firma wykonuje również:

  • pomiary nieruchomości,
  • podziały geodezyjne,
  • pomiary inżynierskie,
  • badania odkształceń gruntu,
  • mapy do celów projektowych i mapy do celów prawnych,
  • rozgraniczenia nieruchomości,
  • bilans mas ziemnych,
  • projekty architektoniczno-budowlane.

Jakie są konsekwencje niewłaściwego wytyczenia obiektu?

Nieprawidłowe wytyczenie obiektu może skutkować tym, że budynek będzie wykonany niezgodnie z projektem oraz uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę. W rezultacie inwestor być może będzie musiał dostarczyć nowy projekt i uzyskać nową decyzję pozwolenia na realizację budowy. W gorszym przypadku, jeśli rzeczywiste usytuowanie budynku narusza wszelkie przepisy, wówczas inwestor musi liczyć się z koniecznością przebudowy obiektu. Aby uniknąć zatem dotkliwych konsekwencji, warto postawić na sprawdzone usługi geodezyjne. 

Opracowanie:

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas