Materiał Partnera Na czym polega proces uzbrojenia terenu?

Na czym polega proces uzbrojenia terenu?

W świetle polskiego prawa budowlanego teren, który przeznaczony jest pod budowę domu, powinien posiadać możliwość podłączenia do sieci oraz mediów. Często, aby działka spełniała te wymogi, należy doprowadzić do niej wszystkie przyłącza kanalizacyjne, ciepłownicze oraz energetyczne. Temu właśnie służy proces uzbrajania terenu, czyli robót ziemnych, które mają na celu stworzenie miejsca pod powierzchnią gruntu, gdzie poprowadzone zostaną przewody.

Co wchodzi w skład uzbrojenia terenu?

W procesie uzbrajania terenu wykorzystuje się zarówno roboty naziemne, jak i te zlokalizowane pod powierzchnią ziemi. W tym pierwszym wypadku mówimy przede wszystkim o działaniach mających doprowadzić przyłącza do sieci elektrycznej oraz komunikacyjnej. Jeśli natomiast chodzi o sieci wodociągowe oraz kanalizacyjne są one doprowadzane poprzez roboty podziemne. 

Jakie inwestycje wymagają uzbrojenia terenu

Na takie usługi często decydują się inwestorzy, którzy wybierają działkę ze względów rekreacyjnych i widokowych. Często są to miejsca położone na odludziu i wymagające doprowadzenia mediów. Czasami można pominąć takie elementy jak doprowadzenie instalacji kanalizacyjnej poprzez montaż szamba lub ocieplanie domu energią z paneli fotowoltaicznych, jednak w innych wypadkach działania z instalacją mediów są nieuniknione. Prawo budowlane nie wymaga uzyskania zgody na doprowadzenie przyłącz, a jedynie z potwierdzenia wniosku projektowego ze strony instytucji takimi jak zakłady gazownicze oraz energetyczne, podkreślają pracownicy firmy JarKop.

Proces związany z uzyskiwanie zgód i pozwolenia na budowę

Aby otrzymać zgodę na zainstalowanie wszystkich wymaganych przewodów oraz rur trzeba dysponować planem sytuacyjnym, najlepiej sporządzonym z pomocą geodety oraz kartografa. Najczęstszym powodem odrzucania projektu uzbrojenia terenu są oczywiste błędy. Odpowiednią porą na te działania jest zima, ponieważ stanowi okres, który nie przewiduje wytężonych prac budowlanych. Dzięki temu unikniemy opóźnień i zbędnego oczekiwania na decyzje. Kiedy posiadamy już wszystkie zgody od instytucji energetycznych, wodociągowych i gazowniczych możemy przystąpić do sformalizowania pozwolenia na budowę, które składa się z projektu domu oraz wszystkich umów dotyczących przyłącz.

Opracowanie:

Jarkop Jarosław Dembek

Czernic 38

  • tel. 721 094 302

Podziel się