Materiał Partnera Prawidłowe wykonanie wykopów pod fundament

Prawidłowe wykonanie wykopów pod fundament

Budowa domu rozpoczyna się od fundamentów. To oczywiste. Aby wykonać fundament pod budynkiem, trzeba wykopać, mówiąc wprost, dziurę w ziemi. Prace ziemne przebiegają w różny sposób w zależności od tego, czy budujemy dom z podpiwniczeniem, z częściowym podpiwniczeniem, czy w ogóle bez podpiwniczenia, a także w zależności od rodzaju fundamentów, oraz tego, czy potrzebne będzie deskowanie, czy też nie.

Roboty ziemne na budowie

Roboty ziemne przeprowadza się ręcznie lub przy użyciu koparki mechanicznej. Wydawać by się mogło, że wykonanie wykopów nie jest sprawą skomplikowaną, ale tak jak we wszystkim wymagana tu jest odpowiednia wiedza i umiejętności, gdyż skutki błędów mogą być naprawdę fatalne. Przy nieprawidłowym wykonaniu fundamentów budynek będzie nierównomiernie osiadać, może też podmakać, dlatego przy wszelkich pracach związanych z posadowieniem budynku dobrze jest zatrudnić specjalistów. Pierwszym krokiem do wykonania wykopów powinno być wytyczenie obrysu budynku, które wykonuje geodeta. Wyznacza zewnętrzne krawędzie ścian, lub ich osie – są to linie, wzdłuż których przebiegać będą wykopy. O szerokości i głębokości wykopów decydują właściwości gruntu, głębokość przemarzania, głębokość posadowienia budynku i planowany sposób wykonania fundamentów. Wykorzystanie koparek, koparko-ładowarek, czy innego sprzętu, którym dysponują firmy specjalizujące się w usługach ziemnych, takie jak FHU Tom-Ag znacznie przyspiesza i ułatwia prace przy wykonywaniu wykopów. Do najbardziej pracochłonnych wykopów należą wykopy z całkowitym usunięciem gruntu wewnątrz obrysu budynku. Oprócz koparki, często trzeba w tym przypadku użyć samochodu wywrotki, aby usunięty grunt wywieźć poza teren budowy.

Znaczenie właściwego wykonania prac ziemnych

Mniej pracochłonne są wykopy z usunięciem gruntu w miejscu ław wylewanych, wykonuje się je też częściej. W tym przypadku grunt wybiera się wyłącznie tam, gdzie planowane są ławy fundamentowe. Należy pamiętać o wypoziomowaniu dna wykopu oraz o tym, by szerokość rowów pod ławy była na tyle duża, aby zmieściło się tam również deskowanie. W sytuacji, kiedy planuje się wykonanie ław fundamentowych bez deskowania wykopy należy wykonać ręcznie, jednak ten rodzaj fundamentów jest rzadko stosowany, gdyż wymagane są do niego specyficzne, dobre warunki gruntowe. Przy wszelkiego rodzaju wykopach wykonywanych przez specjalistyczne firmy zajmujące się pracami ziemnymi, należy pamiętać o tym, by ziemi wybranej z wykopu nie składować tuż obok niego, gdyż może to grozić obsunięciem się gruntu. Przy wykopach o głębokości przekraczającej 1 metr trzeba zastosować rozparcie, a czasem także dodatkowe zabezpieczenie krawędzi wykopu, zwłaszcza przy ostrych skarpach.

Opracowanie:

FHU TOM-AG Agnieszka Gara

Ocinek 23

  • tel. 518 151 762

Podziel się