Artykuł sponsorowany Kiedy warto skorzystać z pomocy doradcy energetycznego?

Kiedy warto skorzystać z pomocy doradcy energetycznego?

Wykonanie audytu energetycznego to pierwszy krok, który warto wykonać przed wdrożeniem zmian mających na celu obniżenie zużycia i kosztów nośników energii w domu czy w firmie. Usługi tego typu świadczą doradcy energetyczni, którzy na podstawie przeprowadzonych pomiarów i analiz formułują zalecenia dotyczące modernizacji budynków czy instalacji. Kiedy jeszcze warto zwrócić się po pomoc do doradcy energetycznego?

Jakie usługi świadczy doradca energetyczny?

Z usług doradcy energetycznego można skorzystać w przypadku obowiązku lub chęci wykonania audytu energetycznego budynku, urządzenia czy instalacji oraz audytu efektywności energetycznej. Doradcy wykonują również analizy w zakresie doboru źródeł energii (Kogeneracji, OZE) i zapewniają pomoc w kontraktowaniu sieciowych nośników energii. Przygotowują świadectwa charakterystyki energetycznej budynków. Doradcy energetyczni współpracują nie tylko z prywatnymi firmami i osobami fizycznymi, ale również ze wspólnotami mieszkaniowymi, gminami i jednostkami samorządu terytorialnego. Z usług doradcy mogą skorzystać jednostki potrzebujące strategii i planów energetycznych. Audytorzy współpracują również z firmami budowlanymi, architektami i projektantami oraz z innymi jednostkami zobligowanymi do wykonywania audytów energetycznych.

Kto musi przeprowadzać audyt energetyczny?

Zgodnie z ustawą ogłoszoną przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, przedsiębiorstwa, w które w ostatnich 2 latach zatrudniały więcej niż 250 osób bądź osiągnęły wskazany w ustawie roczny obrót i przychód, są zobligowane do przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa co 4 lata. Celem audytu jest znalezienie źródła potencjalnych oszczędności energii oraz analiza podjętych przez firmę przedsięwzięć dotyczących poprawy efektywności energetycznej. Ustawa nałożyła również m.in. na firmy zajmujące się sprzedażą energii elektrycznej i paliw gazowych obowiązek wdrożenia działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa może przeprowadzić np. firma Nowa Energia Doradcy Energetyczni sp.j. z Katowic. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa może być elementem strategii niskoemisyjnej firmy w zakresie działań poprawiających efektywność energetyczną i obok projektów OZE i innych działań inwestycyjnych i organizacyjnych prowadzić do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Jakie badania i pomiary wykonuje doradca energetyczny?

Doradcy energetyczni wykonują nie tylko analizy, ale także pomiary i badania. Są to przede wszystkim:    

  • badania szczelności obiektów budowlanych,    

  • badania termowizyjne i pomiary temperatury,    

  • pomiary elektryczne,    

  • pomiary przepływu metodą ultradźwiękową,    

  • wyznaczanie śladu węglowego.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas