Materiał Partnera Jakie wymagania muszą spełniać kotły na paliwo stałe?

Jakie wymagania muszą spełniać kotły na paliwo stałe?

Od XIX wieku do lat 90. ubiegłego wieku nie zdawano sobie sprawy w Polsce, jak ogromny wpływ na środowisko mają domowe kotły na paliwo stałe. Dopiero od tego momentu pojawiła się norma EN 303-5, która wydzieliła trzy klasy emisyjne (1-3), gdzie klasa 1. oznaczała produkcję największej ilości zanieczyszczeń, natomiast klasa 3. najmniejszej. Aktualnie istnieje 5 klas emisyjnych.

Kotły na paliwo stałe – informacje o wymaganiach

Do 2017 roku wciąż sprzedawano kotły bezklasowe, zwane również potocznie „kopciuchami” – to się jednak zmieniło i aktualnie dopuszczone do sprzedaży są jedynie kotły klasy 5. Jest to związane z nowymi normami emisji (PN-EN 303-5:2012) oraz walką z zanieczyszczeniem powietrza, którego skutki zabijają ok. 100 tys. osób rocznie.

Nowoczesne kotły na paliwo stałe mają normy przydzielone do dwóch rodzajów – kotłów automatycznych i tych o załadunku ręcznym. Jednakże w obydwu przypadkach ilość pyłów, CO i organicznych związków gazowych emitowanych przez urządzenia jest obniżona do możliwego minimum. Dlatego w dużej mierze zmieniła się budowa samych kotłów w porównaniu do wcześniejszych modeli.

Aktualnie kotły 5. klasy mają unowocześnione komory spalania, które umożliwiają zwiększoną palność paliw, w efekcie czego powstaje mniej substancji zbędnych (i niebezpiecznych). Oczywiście oprócz samych komór zostały również przebudowane palniki, dodano elementy ceramiczne zwiększające efektywność spalania oraz zmieniono sterowanie dopływem powietrza na bardziej precyzyjne – dzięki tym zabiegom znacznie obniżono ilość emitowanych zanieczyszczeń.

Kotły 5. klasy można znaleźć w ofercie firm, taki jak Dragon z Pleszewa.  

Czym jest dyrektywa Ecodesign?

Od początku 2020 roku w życie weszła dyrektywa Ecodesign, która rozszerzyła zakres wymagania znany już z normy PN-EN 303-5:2012. Przede wszystkim ustanowiono progi emisji tlenków azotu i nałożono obowiązek podawania przeciętnej sezonowej sprawności kotła. W Ecodesign istnieją również klasy, ale dotyczą one efektywności energetycznej (takie same jak w sprzętach AGD), nie dotyczą natomiast emisji zanieczyszczeń – w tym przypadku wymogi są bardzo precyzyjne.

Programy dotacji modernizacji kotłów domowych, takie jak „Czyste Powietrze”, coraz częściej wymagają od beneficjentów wymiany urządzeń na te z certyfikacją Ecodesign. Dlatego produkty z tej grupy są coraz częściej spotykane na rynku wraz z odpowiednimi oznaczeniami. Wymiana kotłów na dużą skalę na modele bardziej ekologiczne powinna w niedalekiej przyszłości przynieść poprawę jakości powietrza w Polsce.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas