Materiał Partnera Jakie są etapy geodezyjnego podziału gruntów rolnych i leśnych?

Jakie są etapy geodezyjnego podziału gruntów rolnych i leśnych?

Wielu właścicieli gruntów decyduje się na ich podział. Jest dobre rozwiązanie, przede wszystkim jeśli bierzemy pod uwagę kontekst sprzedaży na cele budowlane. Podział dotyczy również nieruchomości rolnych, co regulują przepisy kodeksu cywilnego. Obowiązujące przepisy informują, że najmniejsza powierzchnia nowo wydzielonych działek nie może być mniejsza niż 0.3 ha. Poza koniecznością dopełnienia licznych formalności, kluczową kwestią są koszty związane m.in. z pomocą geodety.Sprawdź, jakie etapy zawiera proces geodezyjnego podziału gruntów rolnych i leśnych.

Pierwszy krok - przygotowanie projektu podziału gruntów

Decydując się na podział gruntów rolnych i leśnych, w pierwszej kolejności powinno się zadbać o nawiązanie współpracy z doświadczonym geodetą, takim, jak inż. Adrian Cisicki, który zajmie się sporządzeniem projektu podziału działki na aktualnych podkładach mapowych. Projekt zawiera takie informacje, jak: dane ewidencyjne oraz informacje graficzne w zakresie nowo planowanych działek. W trakcie planowania warto pamiętać o ograniczeniu, jakim jest powierzchnia - jak już wspomniano, dla nowo powstałej działki nie może być niższa, aniżeli 0.3 ha.

Drugi krok - określenie granic podziału działki

Zadaniem uprawnionego geodety jest właściwe odszukanie punktów załamania granic dzielonej działki. Ponadto do jego obowiązków należy określenie jej powierzchni. Czynność kończy okazanie granic osobom, które są zainteresowane ewentualną działką. Należy również sporządzić protokół przyjęcia granic nieruchomości od podziału.

Trzeci krok - wyznaczenie granic nowych działek

Określenie granic działki oraz jej powierzchni wiąże się z wyznaczeniem nowych granic. Odbywa się to z pomocą geodety, który wytycza nowe punkty graniczne. Etap odbywa się w obecności właścicieli sąsiadujących nieruchomości. Wyznaczenie granic również daje obowiązek sporządzenia protokołu.

Czwarty krok - operat geodezyjny

Stanowi już ostatni etap prac. Sporządzenie operatu geodezyjnego polega na przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zrealizowanie tego kroku pozwala na wprowadzenie zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków.

Przekazanie właścicielowi dokumentów

Zakończenie całej procedury podziału nieruchomości, upoważnia właściciela do wszelkich czynności związanych z podziałem. Dokumenty są podstawą do zmian w księdze wieczystej.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas