Materiał Partnera Jakie pomiary wykonują biura geodezyjne?

Jakie pomiary wykonują biura geodezyjne?

Wykonywanie pomiarów geodezyjnych jest nieodłącznym elementem pracy geodety. Mówiąc dużym skrótem, jest to określenie poszczególnych parametrów nieruchomości. Ponadto osoba upoważniona za pomiary gruntów jest zobligowana do opisu swoich działań. Dzięki temu właściciel działki zyskuje istotne informacje na temat jej stanu faktycznego. Pomiary geodezyjne można podzielić na kilka wariantów, a każdy z nich jest niezwykle istotny.

Geodezyjne pomiary wysokościowe

Profesjonaliści z tej dziedziny nazywają je pomiarami pionowymi. Mają one na celu wyznaczenie wysokości poszczególnych punktów w porównaniu do okolicznych fragmentów terenu. Czynność ta bardzo często określana jest jako niwelacja terenu, która w znacznym stopniu ułatwia odzwierciedlić ukształtowanie nieruchomości. Do pomiarów wysokościowych wykorzystywane są sprzęty typu: niwelator, tachimetr oraz łata niwelacyjna. Należy wiedzieć, że ten rodzaj prac przeprowadzany jest przez dwie osoby, inaczej wykonanie ich byłoby niemożliwe. Wynika to z faktu, że jedna osoba musi obsługiwać niwelator bądź tachimetr, z kolei druga – ustawia we właściwy sposób łatę niwelacyjną.

Geodezyjne pomiary sytuacyjne

Ten wariant działań wykonywanych przez geodetów określany jest mianem pomiarów poziomych. Ich głównym zadaniem jest określenie wzajemnego usytuowania względem siebie poszczególnych obiektów znajdujących się na terenie danej nieruchomości. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie prawidłowych informacji na temat kształtu, wielkości oraz położenia wszystkich szczegółów znajdujących się na mierzonej działce. Do tego rodzaju pomiarów wymagane jest użycie sprzętów geodezyjnych takich jak: tachimetr, niwelator, dalmierz, taśma, szpilki wraz z tyczkami mierniczymi, ruletką, trójkątami oraz węgielnicą. Polecaną pracownią geodezyjną wykonującą między innymi pomiary sytuacyjne jest firma Parcela - Usługi Geodezyjno-Kartograficzne pod kierownictwem Mirosława Niedziejko. Dzięki właściwe wykształconym geodetom oraz urządzeniom pomiarowym, miary przez nich zbierane zawsze są prawidłowe. Oznacza to, że pozyskane przez nich informacje właściwie oddają stan faktyczny danej nieruchomości. Natomiast klient zyskuje poprawnie zmierzoną działkę.

Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe

Geodeci odpowiadający za wykonywanie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych muszą przede wszystkim wyznaczyć istotne punkty znajdujące się na płaszczyźnie terenu wraz z równoczesnym podaniem ich wysokości. Dlatego też w tym przypadku stosuje się metodę nazywaną biegunową. Dzięki tej technice łatwo jest wykonać profesjonalny i rzetelny szkic nieruchomości. Sprzęty wykorzystywane podczas pobierania tych miar z danego terenu to przede wszystkim tachimetr. Współczesne pracownie geodezyjne używają ich wersje laserowe oraz tradycyjne, optyczne. Nowoczesny tachimetr ma możliwość nie tylko uzyskania pożądanych danych sytuacyjno-wysokościowych, lecz również zapisania ich w swojej pamięci bądź wariancie przenośnym. W związku z tym pomiary nieruchomości powinny być przeprowadzane tylko przez profesjonalistów. Jest to jedyny sposób, aby pozyskać właściwe dane na temat zakupionej działki.

Opracowanie:

Podziel się