Materiał Partnera Jak zadbać o odpowiednią izolację fundamentów?

Jak zadbać o odpowiednią izolację fundamentów?

Budowa domu to długotrwały proces. Zdarza się, że mimo górnolotnych planów, przeprowadzka jest ciągle przesuwana. Jednak lepiej jest poczekać kilka tygodni dłużej, ale mieć pewność, że wszystko zostało wykonane zgodnie z projektem. Jednym z podstawowych zadań jest izolacja fundamentów. Tylko dzięki odpowiedniemu zabezpieczeniu posadzenie budynku będzie mieć zapewniony należyty stopień wodoodporności.

Co to jest hydroizolacja fundamentów?

Fundamenty to główny element domu, który może ulec zawilgoceniu. Prawidłowa konstrukcja i wylanie nie wystarczą, by zapewnić trwałość i bezawaryjność posadowienia. Trzeba je także odpowiednio zabezpieczyć przed wodą i wilgocią, gdyż od nieprzepuszczalności zależy bezpieczeństwo oraz spokój przyszłych domowników.

Hydroizolacja fundamentów jest sposobem na ich zabezpieczenie przed negatywnym działaniem wody i wilgoci. Pozbawiona ochrony podstawa domu mogłaby ulec zniszczeniu, a woda transportowałaby szkodliwe czynniki na wyższe kondygnacje. Efektem tego są grzyby, purchle i pleśń, a także postępująca destrukcja konstrukcji budynku.

Brak hydroizolacji powoduje również spadek izolacyjności cieplnej, łuszczenie farby i odpadanie tynku. Dom, choćby starannie wykończony i zadbany, nie cieszyłby długo oczu jego właścicieli dodaje nasz rozmówca z firmy Izohan w Gdyni.

Dlatego izolacja fundamentów jest tak naprawdę jednym z najważniejszych działań, które wymagają przemyślenia już na pierwszym etapie budowy. Co istotne, wyróżnia się trzy typy izolacji zróżnicowane pod kątem występowania wód gruntowych: lekką (grunt przepuszczalny, niski poziom wody gruntowej), średnią (grunt przepuszczalny, poziom wody gruntowej podnosi się okresowo) oraz ciężką (grunt gliniasty, nieprzepuszczalny, poziom wody gruntowej podnosi się czasowo i wywiera napór na fundamenty domu), a także dwa rodzaje kładzionego zabezpieczenia: pionowe i poziome.

Jak wykonać hydroizolację pionową?

Hydroizolacja pionowa uniemożliwia wnikanie wody w ściany fundamentowe oraz w ściany piwnic. Do jej wykonania wykorzystuje się:

  • papy asfaltowe o dużej elastyczności i wytrzymałości mechanicznej; charakteryzują się również odpornością na czynniki chemiczne,
  • membrany EPDM, będące syntetycznym kauczukiem; są doskonałym materiałem na izolację typu średniego i ciężkiego,
  • polimerowe masy bitumiczne z żywicy akrylowej albo silikonowej; wyróżniają się wysokim stopniem elastyczności,
  • bitumiczne masy hydroizolacyjne, czyli masy na bazie asfaltu,
  • zaprawy hydroizolacyjne, które tworzą sztywną powłokę, należy ich używać dopiero po etapie osiadania domu, inaczej popękają i nie będą izolować fundamentów,
  • folie kubełkowe – nie stosuje się ich jako materiał izolacyjny, ale osłonę warstwy zabezpieczającej przed wilgocią.

W celu zadbania o hydroizolację pionową, należy wybranym materiałem izolować zewnętrzne ściany fundamentowe. Wykonawcy powinni zwrócić uwagę, aby szczelnie przylegał do podłoża, które ma być równe i gładkie, nigdy brudne czy mokre. Zdarzają się wyjątki, jeśli masa wymaga nakładania na mokrą ścianę. Ilość warstw zależy od wykorzystywanego produktu. Co istotne, pionową hydroizolację należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem podczas zasypywania wykopu. Można tutaj wykorzystać np. płyty styropianowe albo sztywną folię kubełkową.

Jak wykonać hydroizolację poziomą?

Aby zadbać o hydroizolację poziomą, konieczne jest zastosowanie:

  • papy zgrzewalnej – układanej zwykle w dwóch warstwach, po uprzednim zagruntowaniu płyty fundamentowej,
  • papy samoprzylepnej lub mocowanej lepikiem.

Aby zadbać o hydroizolację poziomą, należy wykonać ją na ławach fundamentowych i ścianach fundamentowanych. Szerokość izolacji powinna być taka, jaka jest szerokość ławy i ścian. Ważne jest także zachowanie zakładów, które nie mogą być mniejsze niż 30 cm. Tylko wtedy będą stanowić skuteczne zabezpieczenie.

Połączenie hydroizolacji pionowej i poziomej

Istotne, aby hydroizolacja pionowa i pozioma zostały przez wykonawców połączone. Należy w tym celu wykonać fasetę w miejscach newralgicznych (na styku pion/poziom).

Dobrze zabezpieczone fundamenty gwarantują długoletnią ochronę przed szkodliwym działaniem wody i wilgoci. Warto zatem zainwestować czas i pieniądze, by cieszyć się później brakiem zmartwień. Renowacja bowiem bywa o wiele bardziej kosztowna, niż samo wykonanie hydroizolacji.

Podziel się