Materiał Partnera Jak wygląda praca geodety w trakcie budowy domu?

Jak wygląda praca geodety w trakcie budowy domu?

Usługi geodezyjne podczas planowania budowy domu to coś, czego nie można pominąć. Geodeta jest niezbędny na samym początku prac budowlanych, dokonuje wtedy odpowiednich pomiarów gruntu. W późniejszym etapie jego pomoc również będzie niezbędna. Kiedy należy skorzystać z tego typu usług? Jaki jest ich koszt? Odpowiedzi na te pytania i wiele innych informacji znajdziesz w tym artykule!

Z jakich usług geodezyjnych musisz skorzystać podczas budowy domu?

Możemy wyróżnić trzy podstawowe i niezbędne rodzaje usług, z jakich musisz skorzystać, kiedy zaczynasz budowę domu. 

Pierwsza z nich to dokładny pomiar działki oraz stworzenie za pomocą odpowiedniego sprzętu mapy do celów projektowych. Jest to konieczny etap, bez którego budowa domu nie może się rozpocząć. Dopiero po utworzeniu takiej mapy mogą zostać podjęte dalsze kroki. 

Drugą sytuacją, w której usługi geodezyjne są niezastąpione jest wytyczenie miejsca na działce, w którym stanie budynek. Tyczenie budynku polega na wyznaczeniu usytuowania budynku względem granic, innych budynków, a także innych elementów, które znajdują się w najbliższym otoczeniu. Poprawne wykonanie tej usługi musi być podpisane przez geodetę oraz wpisane w dzienniku budowy. Po zakończeniu wszelkich pomiarów i udokumentowaniu ich, może nastąpić budowa domu, czy też innego rodzaju obiektu. 

Trzecim i ostatnim etapem, w którym pracownik geodezyjny spełni swoje zadanie jest sam koniec budowy. Wtedy geodeta stworzy mapę inwentaryzacyjną, na której umieści aktualne usytuowanie Twojej działki, zarówno w pionie, jak i w poziomie.

Nie można zapomnieć, że każdy nowo wybudowany obiekt na działce podlega pomiarom geodezyjnym

Jak kształtują się średnie koszty usług geodezyjnych podczas budowy?

Ceny usług, jakie wykonuje geodeta nie należą do najtańszych. 

Średnie koszty poszczególnych usług geodezyjnych:

  • wykonanie mapy do celów projektowych usługa waha się w granicach 500-1200 złotych. Wszystko zależy od indywidualnych ustaleń, 
  • Tyczenie budynku to nieco większy koszt, można przyjąć kwotę pomiędzy 800-1500 zł za standard, 
  • stworzenie mapy inwentaryzacyjnej to 500-2000 złotych, duża rozbieżność uzależniona jest ilością prac do wykonania przez geodetę.

Jak widzisz zakres cen jest bardzo szeroki. Wszystko zależy od indywidualnych wytycznych, miejsca dokonywania pomiarów oraz sprzętu jakim posługuje się profesjonalna firma geodezyjna

Musisz  jednak pamiętać, że dokonanie dokładnych pomiarów jest niezbędne. Unikniesz wtedy problemów prawnych na poszczególnych etapach budowy swojego domu. Stąd też nie należy sugerować się tylko ceną podczas poszukiwania geodety, a raczej jakością usług geodezyjnych świadczonych przez daną firmę. Dużą rolę odgrywa w tej kwestii również doświadczenie oraz rekomendacje innych klientów. 

Opracowanie:

Podziel się