Artykuł sponsorowany Geodeta Uprawniony Barbara Trzmielewska Sp. z o.o. – Opracowywanie wniosków o warunki zabudowy

Geodeta Uprawniony Barbara Trzmielewska Sp. z o.o. – Opracowywanie wniosków o warunki zabudowy

Przedsiębiorstwo Geodeta Uprawniony Barbara Trzmielewska Sp. z o.o. pracuje głównie w terenie, np. w ramach wytyczania granic lub tyczenia obiektów budowlanych. Firma nie boi się także prac biurowych, które są ściśle powiązane z pracą geodety. Z tego też względu spółka pomaga swoim klientom w wypełnianiu wniosków o warunki zabudowy. Co powinno znajdować się w dokumentacji i kiedy potrzebne jest posiadanie takiej decyzji? Sprawdź w artykule.

Kiedy należy ubiegać się o decyzję o warunkach zabudowy?

O decyzję o warunkach zabudowy musi wystąpić każdy inwestor, chcący zmienić sposób zagospodarowania nieruchomości, dla której nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Wśród takich sytuacji można wyróżnić m.in. chęć zbudowania lub rozbudowania budynku, jeśli zaplanowane prace wymagają posiadania pozwolenia na budowę, chęć zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części czy też chęć wprowadzenia zmian zagospodarowania terenu, jeśli proces ten będzie trwał dłużej niż rok – opowiada przedstawiciel przedsiębiorstwa. 

Firma Geodeta Uprawniony Barbara Trzmielewska Sp. z o.o. oferuje swoim klientom fachowe wsparcie w tej kwestii. W razie wątpliwości jej pracownicy podpowiedzą, czy w konkretnym przypadku występuje konieczność wypełnienia wniosku o warunki zabudowy.

Z czego składa się wniosek o warunki zabudowy?

W każdym wniosku o warunki zabudowy muszą pojawić się dane wnioskodawcy, pełnomocnika i organu oraz dane ewidencyjne terenu. Oprócz tego w dokumentacji koniecznie trzeba zawrzeć informacje związane z aktualnym stanem terenu i jego otoczenia oraz szczegóły dotyczące planowanego obiektu. Wnioskodawca musi dostarczyć także załączniki, w postaci kopii mapy zasadniczej w dwóch egzemplarzach oraz opisowej i graficznej charakterystyki przyszłego budynku. Firma geodezyjna przejmie na siebie odpowiedzialność za opracowanie wszystkich kwestii związanych ze złożeniem wniosku o warunki zabudowy. Dzięki temu inwestor zyska pewność, iż cały proces przebiegnie sprawnie i bez zbędnych komplikacji.

Opracowanie:

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas