Materiał Partnera Jak powstają hale sportowe?

Jak powstają hale sportowe?

Poza procesem budowy powodzenie powstawania hal i innych obiektów sportowych jest ściśle powiązane z dobrze skonstruowanym projektem. Jest to pierwszy i najważniejszy etap umożliwiający wybudowanie obiektu sportowego. Jak dokładnie wygląda cały proces i z jakich etapów się składa? O czym należy pamiętać przed rozpoczęciem budowy?

Etap powstawania projektu

Pierwszym etapem powstawania obiektu jest projektowanie techniczne. Na początku tworzenia projektu istotne jest, aby dobrze zrozumieć potrzeby i oczekiwania inwestora. Umożliwi to na efektywne zagospodarowanie całej dostępnej przestrzeni na jakiej hala ma powstać. Należy zatem ustalić jaką wielkość ma osiągnąć powstający obiekt, do czego będzie służył oraz co powinno się znajdować na działce dookoła budynku. Projektowanie hal sportowych powinno uwzględniać również wszystkie założenia konstrukcyjne. Głównie mowa tu o użytych do budowy materiałach, ale równie ważne jest prawidłowe wyliczenie obciążeń, tak aby hala sportowa była bezpieczna. Obciążenia te są zależne od tego w jaki sposób hala będzie wykorzystywana, czy będzie na niej miejsce dla publiczności, ile osób pomieści itp.

Jak tłumaczy specjalista z tej branży z firmy Eko-Dom Usługi remontowo - budowlane Leszek Norwa, projektant do zdobytych informacji musi odpowiednio dobrać rozwiązania konstrukcyjne. Powinien wyliczyć zarówno obciążenia statyczne jak i dynamiczne. Dzięki uzyskanym wyliczeniom możliwe jest dobranie odpowiednich materiałów, które będą wytrzymałe i niezawodne przez cały okres użytkowania hali sportowej. Po zebraniu wszystkich ważnych informacji na temat budynku projektant wykonuje całą niezbędną dokumentację techniczną oraz jeśli wystąpi taka potrzeba tworzy wzorzec budynku, który ma powstać. Pozwoli on na zobrazowanie wyglądu obiektu przed jego powstaniem. Gdy wszystkie aspekty zostają ustalone i zatwierdzone przez inwestora można zacząć działać dalej.

Ważne kwestie poza projektem

Proces powstawania hal sportowych jest bardzo złożony i wymaga zaangażowania wielu osób. Jednak wykonanie i zatwierdzenie projektu nie wystarczy, aby rozpocząć prace budowlane. Oprócz dobrego projektu ważne jest również dopilnowanie innych istotnych zagadnień. Przed rozpoczęciem budowy należy wykonać wiele ważnych zadań począwszy od uzyskania pozwolenia na budowę poprzez zarejestrowanie dziennika budowy aż po zatrudnienie kierownika budowy oraz jeśli jest to wymagane inspektora nadzoru. Należy również powiadomić nadzór budowlany i głównego projektanta o planowanym terminie rozpoczęcia budowy.

Powstawanie hal sportowych to złożony i długotrwały proces. Samo projektowanie hal wymaga od projektanta ogromnej pracy i precyzji w działaniu. Jednak jeśli projekt jest zadbany, a każdy szczegół dopracowany można liczyć na to, że obiekt, który powstanie będzie nie tylko cieszył oko, ale również będzie funkcjonalny i bezpieczny i oczywiście będzie służył na lata.

Opracowanie:

Podziel się