Materiał Partnera Inwentaryzacja powykonawcza – jakie prace wykonuje geodeta?

Inwentaryzacja powykonawcza – jakie prace wykonuje geodeta?

Przed odbiorem budynku zawsze na plac budowy musi przybyć geodeta. To on przeprowadza ważną inwentaryzację powykonawczą, która m.in. określa prawidłowość przygotowania uzbrojenia terenu. Jest to ważne dla późniejszego bezpiecznego użytkowania sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, a także teletechnicznej i elektrycznej. Czy jednak tylko na przyłączach mediów swoją uwagę skupia geodeta?

Po co inwestorowi inwentaryzacja powykonawcza?

Inwentaryzacja powykonawcza spełnia wiele funkcji. Przede wszystkim jest ważna dla uzyskania administracyjnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego – konieczne jest bowiem załączenie do dokumentacji geodezyjnego operatu powykonawczego.

Oprócz tego pomiary geodezyjne po zakończonej inwestycji ważne są dla bezpieczeństwa budynku. To geodeta bowiem sprawdza, czy podczas jego budowy nie doszło do przekształceń oraz odkształceń, oraz czy fundamenty w odpowiedni sposób osiadły na terenie pod wpływem ciężkości całej konstrukcji. Podobnie jest z uzbrojeniem terenu. Geodeta weryfikuje poprawność wykonania przyłączy względem opracowania technicznego, norm technicznych oraz potrzeb inwestora.

Ostatnią funkcją inwentaryzacji powykonawczej jest także wydanie właścicielowi obiektu mapy. Ona przydaje się w przypadku konieczności wykonania remontu. Jest też ważna dla rzeczoznawców przy sprzedaży budynku lub przy jego rozbudowie.

Na czym polega inwentaryzacja powykonawcza?

Inwentaryzacja powykonawcza składa się na wiele prac pomiarowych – terenowych – a także tych kartograficznych. Geodeta musi przygotować między innymi protokół odbioru przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej. Ważne jest również sprawdzenie zgodności usytuowania budynku z projektem zagospodarowania działki. Do kolejnych czynności zalicza się:

  • pomiar kubatury budynku,
  • pomiar konstrukcji budynku,
  • stworzenie szkicu pomiaru inwentaryzacyjnego,
  • stworzenie szkicu osnowy z miarami geodezyjnymi,
  • pomiar aktualizacyjny lub pomiar mapy jednostkowej, w tym aktualizacja danych EGIB (ewidencja gruntów i budynków),
  • wywiad terenowy i sporządzenie mapy wywiadu terenowego.

Komu zaś zlecać tego typu prace? Inwentaryzację powykonawczą powinien wykonywać ten sam uprawniony geodeta, który wcześniej dokonał tyczenia budynku, oraz który sporządził mapę do celów projektowych. Szeroką obsługę inwestycji budowlanych – również kubaturowych i drogowych – oferuje biuro ATLAS GEO.

Zakończenie prac inwentaryzacyjnych – gdzie trafia dokumentacja?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, wykonawca prac geodezyjnych ma obowiązek przekazania oryginału/kopii dokumentacji:

  1. kierownikowi budowy – otrzymać musi on kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
  2. do ODGiK – przekazywana jest tutaj oryginalna dokumentacja, a na jej podstawie tworzy się mapę zasadniczą do ewidencji gruntów oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

 

Opracowanie:

Atlas Geo PHU mgr inż. Marek Partyka

Chojnice , Reja 2

Podziel się