Materiał Partnera Dlaczego trzeba okresowo udrażniać przewody kominowe?

Dlaczego trzeba okresowo udrażniać przewody kominowe?

Kominy są nieodzownym elementem konstrukcyjnym budynków ogrzewanych paliwem stałym jak węgiel czy drewno. Po wyglądzie komina możemy rozpoznać typ ogrzewania zastosowanego w domu. Niekiedy z różnych przyczyn dochodzi do częściowego lub całkowitego zatkania przewodu kominowego. Wtedy najbezpieczniej jest doświadczonego kominiarza celem przywrócenia właściwego cugu w kominie.

Komin podobnie, jak fundament i dach domu stanowi filar każdego budynku. Ze względu na sposób wykorzystania kominy mogą być obudową kanałów dymowych oraz spalinowych, jak i przewodów wentylacyjnych.

Dlaczego ważna jest drożność przewodów kominowych?

Najważniejszą jego funkcją, jest odprowadzanie dymu i spalin powstających w procesie ogrzewania, zapewniając tym samym właściwą wentylację. Dzięki specjalnej budowie, pełnym prześwicie na całej wysokości domu, generują wysokie podciśnienie, w wyniku którego powstaje cug kominowy. Umożliwia to naturalne, samoczynne wydostawanie się powietrza z wnętrza domu w tym produktów ubocznych spalania.

Jeżeli z jakichś powodów nastąpi zmniejszenie prześwitu przewodu kominowego, w skrajnych przypadkach całkowite zatkanie komina, obieg powietrza zostanie zachwiany.

W wyniku zatkania przewodów kominowych możemy zaobserwować:

  • większe zużycie paliwa
  • trudności paleniem, mały cug
  • zwiększenie osadzania się sadzy – wzrost zagrożenia pożarowego.

Przyczyny niedrożności kominów

Jak tłumaczy właściciel Adam Jędryka firmy kominiarskiej Perfektkom, przyczyn niedrożności może być kilka, ale każda jest niezwykle niebezpieczna. W najgorszym przypadku może doprowadzić do zatrucia czadem lub pożaru komina, a nawet domu. Dlatego należy okresowo przeglądać stan przewodów kominowych i poddawać je czyszczeniu.

Do zatkania komina może dojść w wyniku:

  • Błędów na etapie budowy – zagruzowania przewodu kominowego
  • Zatkania przewodów przez gniazda ptaków,
  • Zbyt dużym nagromadzeniem się sadzy

Sadza może przybierać formę luźnego, lekkiego pyłu, smolistej mazi, a nawet twardej struktury (sadzy szklistej), wymagającej do jej usunięcia specjalistycznego sprzętu.

Na czym polega usługa oczyszczania przewodów kominowych?

Udrażnianie kominów pozwala przywrócić właściwą cyrkulację powietrza. Ze względów zarówno bezpieczeństwa, jak i samej jakości przeprowadzonej usługi, udrażnianie powinien przeprowadzić wykwalifikowany i przede wszystkim doświadczony kominiarz. Podstawowymi narzędziami używanymi do czyszczenia kominów jest kula kominiarska, czyli szczotka druciana na lince stalowej (dobierana do prześwitu komina).

Dzięki doświadczeniu i wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu typu: kominowe kamery rewizyjne, anemometry sprawdzające wydajność ciągu kominowego, profesjonalne przebijaki kominowe, usługi mogą być przeprowadzone w sposób maksymalnie czysty i bezinwazyjny.

Dla tych, którzy wahają się, czy trzeba dokonywać przeglądów stanu komina, przypominamy, że obliguje nas do tego prawo budowlane. Drożność przewodów wentylacyjnych trzeba sprawdzać raz w roku. Czynności udrażniania należy przeprowadzać (po uprzednim sprawdzeniu stanu czystości komina) najszybciej od momentu zauważenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu grzewczego w domu.

Opracowanie:

Perfektkom. Jędryka Adam.

Bytom , Skośna 1

Podziel się