Materiał Partnera Diagnoza mykologiczna - co to jest?

Diagnoza mykologiczna - co to jest?

W momencie tworzenia projektu nieruchomości jednym z głównych aspektów, które architekt bierze pod uwagę, jest uwzględnienie odpowiedniej wentylacji pomieszczeń i wybranie materiałów oddychających. Przemyślana pod tym względem taktyka, pomoże zapobiec pojawianiu się wilgoci, a później pleśni, zarówno w pomieszczeniach, jak i wewnątrz ściany budynku. Nie zawsze jednak udaje się ten efekt osiągnąć.

Przyczyny powstawania pleśni

Szczególne problemy mają budynki położone blisko wody i w miejscach, do których nie dociera światło słoneczne. Błędnie uznaje się, że powstawanie na ścianach grzybów dotyczy jedynie starego budownictwa. Zmagają się z nim także mieszkańcy i użytkownicy nowych konstrukcji. W budynkach użytkowych i mieszkalnych wskazuje się brak odpowiedniej wentylacji i wysoki poziom wilgoci, jako główne przyczyny powstawania wykwitów na ścianach budynków.

Powodem może być też nieszczelna rynna, dziura w dachu, pęknięcie ściany i wnikająca w nią wilgoć oraz wiele innych. Powstawanie tego zjawiska nie wpływa korzystnie na osoby przebywające w budynku. Wdychanie cząsteczek grzybów może powodować alergie, problemy z drogami oddechowymi i inne konsekwencje zdrowotne. Sama konstrukcja także jest osłabiona poprzez rozwijającą się pleśń. Obniżenie wytrzymałości materiału konstrukcyjnego może mieć bardzo negatywne skutki.

Rozpoznanie – budowlana ekspertyza mykologiczna

Należy pamiętać, że zakres badań, jakie mieszczą się pod nazwą mykologia, jest bardzo szeroki i nie dotyczy on jedynie problemów budowlanych. Jest to dział nauk biologicznych, zajmujący się badaniem wszystkich rodzajów grzybów. Także tych, występujących w środowisku naturalnym i w organizmie człowieka. Wśród wielu dziedzin tego działu wyróżnia się mykologię budowlaną.

Celem ekspertyzy mykologicznej budynku jest określenie i przedstawienie stanu technicznego budynku z głównym skupieniem na poziomie zawilgocenia. W takim opracowaniu powinny znajdować się nie tylko wyniki ekspertyzy, ale także wnioski oraz zalecenia i sugerowane sposoby rozwiązania występującego problemu. Opracowanie to wykonuje się w celu nadania kierunku poprawy obecnych warunków.

Sprawozdanie z badania zawiera w swojej treści takie elementy jak: przedstawienie stanu technicznego i mykologicznego, rezultaty badania wilgotności ścian oraz ich zasolenia, wnioski z przeprowadzonych obserwacji, zalecenia eliminujące występujące problemy, ogólne zalecenia co do zabezpieczeń przeciw wilgoci i kilka innych aspektów.

Jednym z przedsiębiorstw kompleksowo zajmujących się aspektem wilgoci w konstrukcjach budowlanych jest firma ENOSTA z Rzeszowa. W ramach działalności tego przedsiębiorstwa prowadzone są instalacje przeciwwilgociowe budynków, systemy osuszania budynków, a w początkowej fazie ekspertyzy stopnia zagrzybienia konstrukcji budowlanych.

Profilaktyka lub naprawa problemu

W trakcie budowy należy zwrócić szczególną uwagę na kwestie związane z wilgocią i ewentualnie występującymi na tym polu anomaliami. Ta ocena jest także niezbędna w istniejącym już i użytkowanym budynku. W zależności od tego, czy konstrukcja dopiero powstaje, czy służy już przez wiele lat, można zastosować różnego rodzaju działania profilaktyczne. Jednym z nich są izolacje przeciwwilgociowe, które mają chronić budynek przed kumulowaniem się wilgoci.

W użytkowanych budowlach, w których odnotowano problemy z wilgocią, stosuje się działania eliminujące powstałe wykwity i zapobiegające powstawaniu kolejnych. W tym celu profesjonalne firmy, zajmujące się osuszaniem budynków oraz wykonaniem izolacji, proponują sklejanie rys i szczelin oraz uszczelnianie przecieków powodujących problem.

Widząc pierwsze oznaki obecności pleśni, należy jak najszybciej pozbyć się tego problemu, aby nie szkodził on użytkownikom budynku jak też samej konstrukcji.

Opracowanie:

Enosta sp. z o.o.

Rzeszów , al. gen. Okulickiego 18

Podziel się