Materiał Partnera Co warto wiedzieć o kruszywach?

Co warto wiedzieć o kruszywach?

Zarówno dawniej jak i dziś nikt nie wyobrażałby sobie jakiejkolwiek budowy bez użycia betonu czy zaprawy. Jednym z najważniejszych składników tych mieszanek są różnego rodzaju kruszywa. Ze względu na to, iż kruszywa budowlane są nam tak bardzo potrzebne, to warto wiedzieć o nich coś więcej. Podpowiadamy zatem, jakie są rodzaje oraz co warto wiedzieć o kruszywach.

Czym są kruszywa?

Kruszywa są to różnego rodzaju sypkie materiały pochodzenia mineralnego bądź organicznego, które stosowane są najczęściej podczas różnego rodzaju prac budowlanych, zarówno tych związanych ze wznoszeniem budynków jak i przy budowie dróg.

Podział kruszyw

Kruszywa używane w przemyśle budowlanym możemy podzielić na kilka różnych sposobów. Pierwszym z nich jest podział ze względu na jego pochodzenie, a wygląda on w następujący sposób:

  • Kruszywa naturalne - Jest to rodzaj kruszyw pochodzenia mineralnego, które powstają poprzez mechaniczne rozdrobnienie skał, w wyniku erozji bądź też występują w postaci okruchów skalnych. Kruszywa naturalne możemy podzielić na łamane lub żwirowe, a pozyskiwać je można na przykład w różnego rodzaju kopalniach piasku i żwiru lub też z dna akwenów wodnych. Do kruszyw naturalnych zaliczyć możemy różnego rodzaju otoczaki, piasek, grys czy żwir.
  • Kruszywa sztuczne - Jak sama nazwa wskazuje, są to kruszywa, które otrzymywane są poprzez różnego rodzaju obróbkę termiczną lub mechaniczną i mogą pochodzić z recyklingu. Najczęściej spotykanymi kruszywami sztucznymi są na przykład pumeks hutniczy i keramzyt.

Drugą możliwością podziału kruszyw jest taki, który dotyczy uziarnienia, a jawi się on tak:

  • Kruszywa drobne - Są to kruszywa, których rozmiar ziaren nie przekracza 4mm
  • Kruszywa grube - Tego typu kruszywa zawierają ziarna o wielkości od 4 do 63mm
  • Kruszywa bardzo grube - W tym przypadku ziarna posiadają wielkość od 63 do 250mm
  • Wypełniacze - Czyli kruszywa, które z łatwością przecisną się przez sito do przesiewania a wynoszą około 0,063mm.

Trzecim rodzajem podziału jest ten, który dotyczy kruszyw sztucznych, a dzieli się je na kruszywa mineralne poddawane obróbce termicznej, kruszywa organiczne, kruszywa z odpadów przemysłowych poddawane obróbce termicznej oraz kruszywa z odpadów przemysłowych, które nie są poddawane obróbce.

Zastosowanie kruszywa

Kruszywa znajdują zastosowanie między innymi przy produkcji betonu (których są głównym składnikiem), przy budowie różnych nawierzchni drogowych a także do mieszanek mineralno-asfaltowych i budowy nasypów.

Skąd wziąć kruszywo?

Kruszywo, jak zostało to już wcześniej wspomniane, pozyskiwane jest w różnego rodzaju kopalniach, dlatego też jeśli chcemy zaopatrzyć się w tego rodzaju materiał, to warto skorzystać z oferty firmy Krupiak, która zajmuje się wydobywaniem, sortowaniem oraz dostarczaniem różnego rodzaju kruszyw naturalnych przeznaczonych do betonu, mieszanek bitumicznych bądź powierzchniowych utrwaleń dróg. Pracownicy tej firmy są także w stanie wytworzyć dla nas mieszankę betonu towarowego, dzięki czemu nasza budowa może pójść znacznie sprawniej.

Opracowanie:

Punkt Handlowo-Usługowy Robert Wojno

Kostry-Noski 27

Podziel się