Materiał Partnera Budowa domu – dlaczego warto wykonać badanie geotechniczne?

Budowa domu – dlaczego warto wykonać badanie geotechniczne?

Skonstruowanie domu jednorodzinnego nie należy do prostych zadań. Taka inwestycja wiąże się przede wszystkim z odpowiednim przygotowaniem gruntu, na którym zostaną posadowione fundamenty budynku. Jego zbadaniem powinien zająć się wykwalifikowany geolog, który będzie w stanie udzielić najważniejszych informacji na temat podłoża. Jakie zatem usługi geologiczne należy zlecić do realizacji przy budowie domu jednorodzinnego?

Dokładne sprawdzenie gruntu

Przeprowadzenie badania geotechnicznego przy budowie domu jednorodzinnego nie jest co prawda obowiązkowe, jednak brak jego wykonania to ogromne ryzyko, które może przynieść przykre konsekwencje. Warto zatem na początkowym etapie inwestycji skonsultować się z geologiem, który na podstawie badań przygotuje dokumentację geotechniczną. Kontrola gruntu realizowana jest w terenie poprzez sondowanie, wiercenie i pobieranie próbek ziemi, które następnie przekazywane są do laboratorium.

Tam specjaliści dokonują niezbędnych pomiarów, a te pozwalają ustalić dokładne parametry gruntu przeznaczonego pod budowę domu jednorodzinnego. Wskaźnik zagęszczenia czy stopień plastyczności to bardzo ważne informacje, które pozwalają uniknąć późniejszych problemów ze stabilnością elementów konstrukcyjnych. Zakład usług geologiczno-geotechnicznych Andrzeja Kadłubowskiego świadczy tego typu usługi w sposób rzetelny i profesjonalny, co pozwala zdobyć również dane na temat m.in. nośności gruntów czy głębokości wód gruntowych znajdujących się na działce. W przypadku tych ostatnich geolog ustali również, czy stanowią one komplikację dla planowanych prac budowlanych i ziemnych.

Konsekwencje braku badania geotechnicznego

Usługa geologiczna w postaci wspomnianego badania geotechnicznego i sporządzenia związanej z nim dokumentacji pozwala uniknąć wielu problemów przy budowie domu jednorodzinnego. Określenie rodzaju gruntu i jego dokładnych właściwości jest kluczowe dla stabilności i trwałości elementów konstrukcyjnych. Zbudowanie obiektu na nieodpowiednim podłożu najczęściej powoduje ich niszczenie – do najpopularniejszych problemów zalicza się m.in. pękanie ścian.

Kłopotliwe stają się również zapadające się fundamenty. Zagrożenie dla użytkowników takiego domu i poważne uszkodzenia wymagające kosztownych napraw to spore problemy, których można jednak uniknąć przez współpracę ze specjalistami realizującymi usługi geologiczne, w tym badania geotechniczne. Właściwie i rzetelnie skontrolowane podłoże na działce przeznaczonej pod inwestycję pozwala więc cieszyć się nie tylko prawidłowym przebiegiem prowadzonych robót, ale też bezpieczeństwem przy późniejszej eksploatacji gotowego już domu jednorodzinnego.

Opracowanie:

Podziel się