Materiał Partnera Bezpuszkowa instalacja elektryczna

Bezpuszkowa instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna dzielona jest na tradycyjną puszkową oraz bezpuszkową. Ta pierwsza wykonywana była przez dziesiątki lat. Obecnie fachowcy wybierają prostsze rozwiązanie jakim jest instalacja bezpuszkowa, która cechuje się wyższym poziomem bezpieczeństwa i wygodniejszym montażem. Od tradycyjnej instalacji elektrycznej różni się tym, że nie ma puszek w ścianach pod sufitem, a połączenia przewodów znajdują się pod gniazdkami i wyłącznikami.

Przewaga instalacji bezpuszkowej nad tradycyjną

Wykwalifikowani elektrycy coraz częściej rezygnują z wykonania tradycyjnej instalacji elektrycznej, która jest zdecydowanie mniej bezpieczna niż instalacja bezpuszkowa. Poprowadzenie instalacji w puszkach instalacyjnych pod osprzętem, czyli gniazdkami wtyczkowymi i wyłącznikami jest wygodniejsze i korzystniejsze zarówno dla wykonawcy jak i dla inwestora.

Tradycyjna instalacja elektryczna może prowadzić do wystąpienia problemów i narazić na niebezpieczeństwo dla jej użytkowników. Większa awaryjność w tradycyjnej instalacji elektrycznej wynika z tego, że przewody elektryczne są we wszystkich puszkach ze sobą połączone, a między połączeniami może dochodzić do wystąpienia usterek. Wykrycie awarii w takim przypadku jest często bardzo problematyczne również ze względu na to, że dostęp do puszki jest utrudniony. Co więcej sprawdzenie jednej puszki może nie wystarczyć do wykrycia usterki i niezbędne jest dokonanie oględzin wszystkich puszek znajdujących się w mieszkaniu. Poza tym tradycyjna instalacja jest mało estetyczna, a dokonanie w niej jakichkolwiek zmian oznacza kucie ścian i sufitów, a to z kolei wymaga dużych nakładów finansowych.

Instalacja bezpuszkowa pozwala na rozdzielenie obwodów o różnym przeznaczeniu. W przeciwieństwie do tradycyjnej instalacji, jeśli wystąpi awaria w gniazdku możliwe jest jej usunięcie poprzez ingerencję wyłącznie w jednym powieszeniu, a nie dochodzenie, który przewód w puszce jest odpowiedzialny za wystąpienie awarii. Układ przewodów w bezpuszkowej instalacji elektrycznej pozostawia więcej miejsca na ścianach, a co za tym idzie daje większą swobodę przy zmianach aranżacjiPrzewody znajdują się głównie pod sufitem lub w podłodze co znaczenie ułatwia na przykład zawieszanie elektroniki na ścianach mieszkania. Nie ma obawy, że nie znając rozkładu instalacji elektrycznej w domu, wbijemy się gwoździem w kabel co pozbawi nas prądu w większości gniazdek w domu.

Prowadzenie instalacji bezpuszkowej

Podstawową zasadom prawidłowego wykonania instalacji elektrycznej bezpuszkowej jest rozsądne kierowanie przewodów, aby nie przebiegały one po ścianie bardziej niż to konieczne. Przewody do przełączników oświetleniowych powinny być skierowane ku górze, dalej po suficie, a przewody prowadzące do i z gniazdem powinny być skierowane w dół, a następnie po posadzce. Przewody kierujące prąd z rozdzielnicy do puszek powinny przebiegać w linii prostej, z ewentualnymi skręceniami, które tworzą kąt prosty. Powinno unikać się skosów. Połączenia elektryczne w instalacji bezpuszkowej są wykonywane bezpośrednio w puszkach przełączników i gniazdek. W ramach instalacji powinny być przygotowane odmienne obwody do gniazdek elektrycznych w każdym pomieszczeniu domu lub mieszkania.

Podziel się