Materiał Partnera Badania laboratoryjne gruntów – kiedy się je robi i jakich informacji dostarczają?

Badania laboratoryjne gruntów – kiedy się je robi i jakich informacji dostarczają?

Dokładnie przebadanie gruntu przed rozpoczęciem prac budowlanych jest kluczowe. Dzięki temu uniknąć można wielu późniejszych problemów wynikających z niewłaściwych parametrów terenu, na którym postawiony został np. obiekt użytkowy. W tym zakresie kompleksową obsługę świadczą firmy zajmujące się laboratoryjnymi badaniami geotechnicznymi. Kiedy się je wykonuje i w jakim dokładnie celu?

Przygotowanie próbki

Zanim jednak specjaliści przystąpią do dokładnego badania składu gruntu, niezbędne jest pobranie jego próbki w sposób profesjonalny. Do tego celu wykorzystywane są nowoczesne rozwiązania, do których zalicza się m.in. płytę VSS czy lekką płytę dynamiczną. W przypadku gruntów sypkich często stosowanym rodzajem badania jest analiza uziarnienia realizowana za pomocą specjalistycznych sit. Fachowcy z firm zajmujących się usługami geologiczno-projektowymi w ramach przeprowadzonych badań laboratoryjnych dokonują również oznaczenia konsystencji gruntów spoistych, ale też stopnia i wskaźnika plastyczności.

Do takich czynności niezbędne jest zastosowanie nowoczesnego penetrometru stożkowego. Specjaliści wykorzystują również profesjonalny aparat Casagrande’a. Wymaganymi do przeprowadzania takich badań narzędziami dysponuje firma Geodezja Zawiślak, której ogromnym atutem jest dostęp do własnego laboratorium mechaniki gruntów. Oprócz wymienionych już badań laboratoryjnych specjaliści zajmujący się geologią i geotechniką wykonują też szereg innych czynności – jakich dokładnie?

Niezbędne przy inwestycjach budowlanych

Kolejnym z realizowanych badań laboratoryjnych jest określanie maksymalnego ciężaru szkieletu gruntowego czy wilgotności optymalnej. Parametry w tym zakresie są kluczowe do wyznaczenia wskaźnika zagęszczenia, dlatego tak istotne jest zrealizowanie profesjonalnego badania pod tym kątem. Służą do tego tzw. aparaty Proctora. Do usług w ramach geotechnicznych badań laboratoryjnych zaliczają się też szczegółowe analizy dotyczące chociażby gęstości objętościowej czy kapilarności biernej.

Analizy makroskopowe, sitowe, areometryczne oraz wiele innych badań laboratoryjnych przydają się przy wznoszeniu różnego rodzaju obiektów budowlanych. Budynki biurowe, stacje benzynowe, domy jedno- i wielorodzinne, ale także hale, magazyny lub nawet szlaki kolejowe wymagają przeprowadzenia w sposób profesjonalny tego typu dokładnych kontroli gruntu. Prace terenowe należy jednak zlecić wyłącznie specjalistom dysponującym niezbędnymi narzędziami oraz rozbudowanym, nowoczesnym laboratorium, co pozwoli dokonać konkretnych analiz w bardzo krótkim czasie przy zachowaniu pełnej precyzji.

Podziel się