Materiał Partnera Zatrudnienie kierowcy spoza Unii Europejskiej

Zatrudnienie kierowcy spoza Unii Europejskiej

Wśród polskich przewoźników coraz bardziej popularne staje się zatrudnianie kierowców z zagranicy. Aby jednak móc legalnie zatrudnić obcokrajowca w firmie należy znać wiele przepisów i dopilnować obowiązujących procedur. Dlatego przygotowaliśmy krótki artykuł, który podpowie Wam jakich formalności powinna dopełnić Wasza firma, aby móc bez przeszkód zatrudniać kierowców spoza Unii Europejskiej.

Zezwolenie na pracę

Aby cudzoziemiec mógł legalnie podjąć pracę na terenie Polski musi otrzymać stosowne zezwolenie na pracę. Reguluje to ustawa z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Stosowne zezwolenie jest wydawane na wniosek pracodawcy. Jako załącznik do wniosku należy dołączyć specjalną informację Starosty, która dotyczy potrzeb rynku pracy. Uprzednio pracodawca powinien złożyć w Urzędzie Pracy ofertę pracy na dane stanowisko. W sytuacji, kiedy na ogłoszenie nie odpowiedzą rodzimi pracownicy firma może bez przeszkód zatrudnić na tym stanowisku cudzoziemca. Wspomniane wcześniej zezwolenie na pracę jest wydawane na okres 3 lat. Po upływie tego czasu może zostać przedłużone. Firma transportowa może zawrzeć z kierowcą zarówno umowę o pracę jak i umowę zlecenie. W przypadku firm, które nie posiadają licencji transportowej ani zezwolenia na realizację usług przewozu drogowego, istnieje obowiązek zatrudnienia kierowcy na podstawie umowy o pracę. 


Świadectwo kierowcy

Kierowcy, którzy są obywatelami krajów spoza Unii Europejskiej, muszą posiadać specjalne świadectwo kierowcy. Stanowi ono swoiste potwierdzenie legalności zatrudnienia. Świadectwo wydawane jest na wniosek firmy, która posiada licencję wspólnotową. Do składanego wniosku o świadectwo kierowcy należy dołączyć:

  • licencję wspólnotową, która dotyczy międzynarodowego, zarobkowego przewozu drogowego rzeczy,

  • zaświadczenie o zatrudnieniu danej osoby jako kierowcy,

  • dokument tożsamości,

  • prawo jazdy,

  • dokument potwierdzający legalność zatrudnienia,

  • dowód uiszczenia opłaty.

Świadectwo kierowcy wydawane jest przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Dokument jest ważny przez 5 lat.

Kwalifikacja wstępna oraz okresowe szkolenia

Zatrudnianie kierowców z zagranicy wiąże się również z obowiązkiem przejścia kwalifikacji wstępnej oraz regularnych szkoleń okresowych. Kwalifikacja wstępna ma formę szkolenia, które obejmuje 280 godzin zajęć dydaktycznych. Kierowca musi je ukończyć jeszcze przed rozpoczęciem pracy. Przed przystąpieniem do kwalifikacji kierowca powinien otrzymać orzeczenie lekarskie i psychologiczne.

Dodatkowo co 5 lat kierowca musi przechodzić szkolenie okresowe. Co istotne kwalifikacja wstępna oraz szkolenie okresowe wykonane w dowolnym kraju Unii Europejskiej jest respektowane we wszystkich państwach członkowskich.

Prawo jazdy

Jak łatwo się domyślić każdy kierowca musi także posiadać dokument uprawniający go do prowadzenia pojazdów. Co istotne kierowca może korzystać z dokumentu wydanego w kraju jego pochodzenia przez 6 miesięcy od momentu wjazdu do Polski. Po upływie tego terminu należy wymienić prawo jazdy. Kierowca, który wykonuje przewóz drogowy musi uzyskać wpis do polskiego prawa jazdy, który potwierdza spełnienie wymogów ustawy o transporcie drogowym. Dodatkowo w takim przypadku przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia specjalnego oświadczenia o zatrudnieniu lub nawiązaniu współpracy z kierowcą.

Formalności dotyczące zatrudniania kierowców z zagranicy są dosyć skomplikowane. W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy firm takich jak TwójInspektor Sp. z o.o. Specjaliści zatrudnieni w firmie doradzają oraz pomagają w dopełnieniu wszelkich formalności związanych z angażem kierowców spoza Unii Europejskiej. To oczywista oszczędność czasu.

Podziel się