Materiał Partnera Wymogi pieczęci firmowej

Wymogi pieczęci firmowej

Według Polskich przepisów prawnych pieczęć firmowa nie jest wymagana, jednak ze względu na szereg zalet wielu przedsiębiorców decyduje się na jej wyrobienie. To, co na niej powinno się znajdować, jednakże jest określane przez przepisy powiązane, które ustanawiają, jakie dane firmy powinny znaleźć się na dokumentach handlowych i urzędowych, a w takich właśnie sytuacjach zwykle używamy pieczątki. Co należy wiedzieć o wymogach dotyczących pieczątki firmowej?

Pieczątka firmowa - prawo a realia

Z prawnego punktu widzenia nie ma przymusu wyrobienia pieczątki firmowej w Polsce, jednak w praktyce procedury Urzędu Skarbowego i banków sprawiają, że posługiwanie się pieczątką znacznie ułatwia życie przedsiębiorcy ze względu na masę dokumentacji, która wymaga podpisu i danych firmy. Niektórzy urzędnicy natomiast wręcz wymagają potwierdzenia autentyczności pism w postaci przybitej pieczęci firmowej – szczególnie w przypadku takich pism jak między innymi:

 • deklaracje dotyczące podatku w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych,

 • deklaracje podatkowe obowiązujące w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,

 •  informacje o wypłaconych przychodach,

 • wnioski skierowane do GUS,

 • wnioski organów inspekcji Sanitarnej,

 • deklaracje na podatek od środków transportu,

 • ·deklaracje podatkowe dotyczące podatku akcyzowego.

Spółka z o.o.

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sprawa pieczątki firmowej ma trochę się inaczej niż w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Może ona bowiem zawrzeć pełną nazwę firmy jak i jej skrócona wersję. Wymagane jest również, aby zawrzeć numer NIP (według Art. 20 Ustawy prawa przedsiębiorców mówiącym, że w o obrocie prawnym i gospodarczym, przedsiębiorca ma obowiązek używać numeru identyfikacji podatkowej). Ponadto, w kwestii spółki z o.o. powinny na pieczątce znaleźć się również takie dane jak adres siedziby, który powinien być zgodny ze wszystkimi adresami podanymi we wnioskach rejestracyjnych spółki, a także numer KRS. Obecnie nie obowiązuje nakaz umieszczania numeru REGON na pieczątce firmowej (po nowelizacjach ustawy o statystyce publicznej). Dodatkowo można zamieścić na pieczątce spółki z o.o. takie informacje jak:

 • wysokość kapitału zakładowego

 • numer telefonu

 • adres mailowy

 • adres strony internetowej.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej wymagane bezwzględnie jest imię i nazwisko przedsiębiorcy. Możliwe jest również zamieszczenie dodatkowej nazwy firmy, jeśli została ona zgłoszona we wniosku rejestracyjnym CEIDG – 1. Jeśli chodzi o numer NIP i dodatkowe informacje, to sprawa wygląda podobnie jak w przypadku spółki z o.o., natomiast w kwestii adresu siedziby, to, jeśli we wnioskach rejestracyjnych działalności nie wspomniano o niej, to na pieczątce należy umieścić adres zamieszkania przedsiębiorcy. Szeroki wybór modeli pieczątek firmowych znajdą Państwo w firmie Jap.

Opracowanie:

Jap Firma handlowo-usługowa

Sandomierz , Żeromskiego 19A

Podziel się