Materiał Partnera Wdrażanie rachunkowości zarządczej z pomocą biegłego rewidenta

Wdrażanie rachunkowości zarządczej z pomocą biegłego rewidenta

Ciągły postęp technologiczny i coraz to bardziej agresywne działania na rynkach powodują to, że firmy redefiniują swoje systemy zarządzania. Często w firmach – zwłaszcza zaliczanych do średnich i dużych – dochodzi do decentralizacji procesów organizacyjnych, a także do stosowania metodologii w obrębie szeroko pojętego controllingu. Olbrzymie znacznie w funkcjonowaniu nowoczesnych przedsiębiorstw ma również wdrożona rachunkowość zarządcza.

Czym jest rachunkowość zarządcza?

Rachunkowość zarządcza przede wszystkim jest narzędziem, które służy do wewnątrzorganizacyjnych procesów. Nie jest ona zatem metodologią rozliczania się z Urzędem Skarbowym, kontrahentami, czy ZUS-em, ale bardziej spełnia funkcję repozytorium wiedzy i danych, niezbędnych do podejmowania decyzji bieżących w firmie, jak i tych dalekosiężnych – rozwojowych. Rachunkowość zarządcza gromadzi zatem, klasyfikuje i wartościuje, zarówno informacje finansowe, jak i też niefinansowe: prawne, administracyjne, marketingowe itd.

Cele i funkcje rachunkowości zarządczej

Wdrożenie w przedsiębiorstwach rachunkowości zarządczej, ma przede wszystkim na celu optymalizowanie budżetu, czasu wykonywania danych procesów i operacji finansowych, czy też kontrolowanie działań firmy, na wielu jej płaszczyznach. Metodologia tego złożonego narzędzia, zawsze powinna być zaś indywidualnie przygotowana do potrzeb danej firmy tak, aby pomagała ona rozwiązywać kryzysy i problemy, czy aby pomagała w podejmowaniu trafnych decyzji. Rachunkowość zarządcza składa się bowiem z trzech podstawowych swoich funkcji:

  • kontrolnej – identyfikuje odchylenia od przyjętych norm, pozwala oceniać każdy ruch gospodarczych, wskazuje obszary, które generują straty,
  • organizacyjna – pozwala na wyznaczanie działań i usprawnianie komunikacji w firmie (przepływ danych finansowych, bilansów, raportów), wskazuje kompetencje decyzyjne kierownictwa,
  • planistyczna – rachunkowość zarządcza dostarcza dane, potrzebne do podejmowania decyzji i eliminacji ryzyka, jest ważna przy ustalaniu strategii rozwoju, czy przy zatwierdzaniu budżetu.

Jak wdrożyć rachunkowość zarządczą w swojej firmie?

Wbrew pozorom działania w obrębie rachunkowości zarządczej nie są bardzo skomplikowane. Wyzwaniem jest ich odpowiednie wdrożenie, a także usystematyzowane stosowanie. W tym pomagają dzisiaj przedsiębiorcom eksperci w dziedzinie podatków, księgowości, ekonomii, czy też prawa skarbowego. Mowa o takich specjalistach, jak biegły rewident Anna Obara z Warszawy, która pomaga usprawniać funkcjonowanie małych, średnich i dużych firm. Rachunkowość zarządcza i usługi audytorskie, są bowiem dedykowane dla każdego przedsiębiorcy, stawiającego na rozwój, innowacje oraz wysokie zyski!

Opracowanie:

Obara Anna, biegły rewident. Kancelaria

Warszawa , Bukowińska 22 lok. 53

Podziel się