Materiał Partnera Szkolenia BHP okresowe i wstępne - czym one się różnią?

Szkolenia BHP okresowe i wstępne - czym one się różnią?

Każdy zatrudniony pracownik musi zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, które obowiązują na jego stanowisku. Aby przekazać wszystkim pracownikom tą wiedzę, organizuje się szkolenia BHP, które dzielą się na okresowe i wstępne. Szkolenia te prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów. Jakie jednak są różnice pomiędzy szkoleniem okresowym a wstępnym? Dowiedz się!

Wstępne szkolenie BHP

Wstępne szkolenie BHP odbywa się po zatrudnieniu danego pracownika, jednak przed powierzeniem mu obowiązków. To pracodawca jest zobligowany do zorganizowania wstępnego szkolenia BHP na swój koszt. Osoba która nie przejdzie takiego kursu nie może zostać dopuszczona do wykonywania zadań służbowych. Wstępne szkolenie składa się z instruktażu stanowiskowego i instruktażu ogólnego. W ramach instruktażu ogólnego, pracownik zapoznaje się z zagrożeniami obecnymi w otoczeniu oraz metodami ich zapobiegania. Zagrożenia te nie muszą być związane bezpośrednio ze stanowiskiem danego zatrudnionego, mogą wynikać z ogólnej specyfiki pracy w określonym środowisku. Wstępne szkolenie ma także na celu zapoznanie pracownika z metodami zapobiegania wypadkom czy poniesieniu uszczerbku na zdrowiu w wyniku długotrwałego pełnienia obowiązków zawodowych. Na rynku istnieje wiele firm, takich jak np. NDN-BHP JACEK LICHMAN, AKADEMIA NDN - BHP , której specjalizacją jest organizacja wstępnych szkoleń BHP. Korzystając z takich usług, pracodawca może zaoszczędzić sporo czasu.

Okresowe szkolenie BHP

Ważność szkolenia wstępnego jest zależne od stanowiska, zazwyczaj jest to 6 lub 12 miesięcy. Po tym czasie należy odbyć okresowe szkolenie BHP. Kolejne okresowe szkolenia, powinny odbywać się co kilka lat, o ile otoczenie i charakter pracy nie ulegną żadnej, dużej zmianie. Szkolenie okresowe pozwala na ugruntowanie posiadanej wiedzy pracownika. Ma na celu przypomnienie mu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, weryfikację, w ilu % trzyma się tych zasad oraz dokonanie korekt w tym zakresie. Musimy również pamiętać o tym, że otoczenie pracownika nie jest niezmienne. Jeśli przykładowo osoba zatrudniona awansowała, to jej praca od tamtej pory wiąże się nie tylko z nowym stanowiskiem i nowymi obowiązkami, ale także i zagrożeniami. Obiekt może ulegać modyfikacjom które wpływają na bezpieczeństwo, park maszynowy mógłby zostać rozbudowany itp. Oznacza to, że wiedza z zakresu BHP powinna być aktualizowana jak najczęściej oraz dopasowywana do bieżącej sytuacji. To właśnie w tym celu, organizowane są okresowe szkolenia BHP.

Opracowanie:

Podziel się