Materiał Partnera Sporządzanie sprawozdań wymaganych przez GUS w ofercie Kancelarii Anny Obary

Sporządzanie sprawozdań wymaganych przez GUS w ofercie Kancelarii Anny Obary

Główny Urząd Statystyczny to organ zajmujący się gromadzeniem i udostępnianiem informacji (statystyk), dotyczących życia publicznego, w tym także gospodarki. Podmioty zobowiązane do składania raportów, muszą dostarczyć je w terminie wyznaczonym przez centralny organ administracji rządowej. Kompleksową pomoc przy sporządzaniu sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS, oferuje Kancelaria Biegłego Rewidenta Anna Obara z siedzibą w Warszawie.

Kto ma obowiązek składać sprawozdania do GUS?

Obowiązek składania sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego mają: osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Fachową pomoc i doradztwo przy sporządzaniu sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS świadczy np. Kancelaria Biegłego Rewidenta Anna Obara. Jej oferta obejmuje także: prowadzenie ksiąg rachunkowych, obsługę prawną przedsiębiorców, doradztwo podatkowe, przygotowywanie projektów umów oraz wiele innych usług związanych z pełną obsługą księgową firm.

Jakie sprawozdania do GUS są obowiązkowe?

Obowiązki sprawozdawcze są corocznie określane w rozporządzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem, żeby dany podmiot mógł się z nimi zapoznać i przygotować do ich wypełnienia. Wśród nich znajdują się między innymi: roczne sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy (Z-06) oraz sprawozdanie o warunkach pracy (Z-10), ale mogą to być także np.:

  • sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych,
  • statystyczna ankieta wyznaniowa,
  • sprawozdanie o cenach producentów wyrobów spożywczych,
  • badanie podmiotów o liczbie pracujących do 49 osób,
  • sprawozdanie o cenach producentów usług, oraz wiele innych.

Warto podkreślić, że nie ma możliwości zwolnienia żadnego podmiotu gospodarczego z obowiązku złożenia sprawozdań przez GUS, ani żaden inny urząd statystyczny.

Czy niezłożenie sprawozdania do GUS podlega karze?

Tak. Za niezłożenie obowiązkowego zeznania do GUS przewidziana jest kara grzywny. Również za przekazywanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym przewidziana jest powyższa kara oraz ograniczenie lub pozbawienie wolności do 2 lat. Dlatego sporządzanie sprawozdań statystycznych warto powierzyć profesjonalistom, takim jak Kancelaria Anny Obary, którzy z pewnością dopilnują, by wszystkie niezbędne raporty zostały dostarczone do Głównego Urzędu Statystycznego w wyznaczonym terminie.

Opracowanie:

Kancelaria Biegłego Rewidenta Anna Obara Sp. z o.o.

Warszawa , Bukowińska 22 lok. 53

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas