Artykuł sponsorowany Przygotowanie bezpiecznego dla pracownika stanowiska pracy

Przygotowanie bezpiecznego dla pracownika stanowiska pracy

Zatrudnienie osoby w firmie wymaga dopełnienia szeregu formalności, a także zapewnienia nowemu pracownikowi bezpieczeństwa na wybranym stanowisku. W tym zakresie dobrze jest zasięgnąć porad specjalistów, którzy będą w stanie m.in. ocenić ryzyko zawodowe przy wypełnianiu konkretnych obowiązków służbowych. Jak przygotować stanowisko pracy tak, by było ono bezpieczne dla pracownika?

W jaki sposób dokonuje się oceny ryzyka zawodowego?

Na wybranych stanowiskach pracy może pojawić się tzw. ryzyko zawodowe. Wraz z jego występowaniem zwiększa się szansa na pojawienie się choroby czy innego rodzaju uszczerbku na zdrowiu zatrudnionej osoby, która wypełniać będzie swoje obowiązki. Każde z zagrożeń powinno być zatem dokładnie opisane i wykryte. Umożliwia to wdrożenie środków zapobiegawczych, jakie pozwolą w sposób kompleksowy ochronić pracownika. W tym zakresie niezbędne jest więc przeprowadzenie profesjonalnej oceny ryzyka zawodowego.

Zajmie się tym firma NDN-BHP, która takie kontrole wykonuje w sposób skrupulatny. Drobiazgowe sprawdzenie wszystkich kwestii związanych z pracą na wybranym stanowisku wymaga jednak sporej wiedzy i nierzadko dużego doświadczenia. Powierzenie specjalistom dokonania oceny ryzyka zawodowego przyniesie korzyści zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Ten drugi będzie dobrze zabezpieczony na wypadek pojawienia się zagrożenia podczas realizacji zadań służbowych, natomiast zatrudniający uniknie problemów, jakie pojawić mogłyby się w momencie niedopilnowania przez niego obowiązków wobec osób pracujących w jego firmie.

Organizacja pracy na stanowiskach z występującymi czynnikami szkodliwymi

Niektóre zawody wymagają kontaktu np. z trującymi substancjami czy niebezpiecznymi narzędziami. Sprawia to, że stanowisko pracy jest klasyfikowane jako takie, na którym występują czynniki szkodliwe dla zdrowia pracownika. Prawidłowa organizacja jest w tym wypadku kluczowa i pozwala uniknąć problemów związanych z negatywnym wpływem otoczenia na osobę realizującą swoje obowiązki zawodowe. Dobrym rozwiązaniem jest wynajęcie firmy zajmującej się doradztwem w zakresie BHP.

Specjaliści wskażą rozwiązania, które pozwolą zminimalizować ryzyko na stanowiskach pracy, które charakteryzują się występowaniem szkodliwych czynników. Konieczność użycia odzieży roboczej czy środków ochrony indywidualnej to tylko niektóre ze sposobów, jakie pozwalają zapobiec pojawieniu się sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu pracowników zakładu. Przygotowanie bezpiecznego stanowiska pracy wymaga zatem przeprowadzenia jego dokładnej analizy i oceny, których rezultaty ujawnią ewentualne czynniki klasyfikowane jako szkodliwe dla pracownika.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas