Artykuł sponsorowany Jak zorganizować szkolenie BHP?

Jak zorganizować szkolenie BHP?

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest organizacja szkolenia BHP dla każdego pracownika, stażysty oraz osób przyuczających się do zawodu, niezależnie czy będą one zatrudnione na podstawie umowy o pracę, czy umowach cywilno-prawnych. Prawo bardzo wyraźnie określa procedury szkolenia pracowników w tym zakresie, dlatego warto dowiedzieć się, jak takie szkolenie musi wyglądać, jak je zorganizować oraz kto ma je przeprowadzić.

Charakterystyka szkolenia BHP

Pracodawca jest zobowiązany do organizacji szkolenia BHP w zakładzie pracy. Składa się ono z instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego. Część ogólna powinna zawierać podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, które są zawarte w Kodeksie Pracy. Pracownicy muszą zostać poinformowani o regulaminie i zasadach BHP, obowiązujących w danym zakładzie pracy oraz przejść szkolenia z pierwszej pomocy. Instruktaż stanowiskowy obejmuje informacje o zagrożeniach na danym stanowisku oraz sposobach ochrony przed tymi zagrożeniami. Instruktor objaśnia czynności, które będą wykonywane przez pracownika. Końcowym etapem jest sprawdzian wiadomości. Pracownicy firmy Alfa Usługi bhp i p.poż. Barbara Jabłońska informują, że szkolenie musi zostać powtórzone, jeśli organizacja pracy na danym stanowisku się zmieniła, bądź powstała możliwość kontaktu ze środkami chemicznymi i niebezpiecznymi.

Kto może przeprowadzić szkolenie?

Zarówno instruktaż ogólny, jak i stanowiskowy, przeprowadzany jest przez instruktora, którym może być przełożony lub brygadzista. Niemniej jednak należy pamiętać, że to instruktor bierze odpowiedzialność za przekazanie wszystkich niezbędnych informacji oraz prowadzenie dokumentacji BHP. Dlatego pracodawcy często decydują się na zatrudnienie specjalistów, którzy przyjeżdżają do wyznaczonego miejsca szkolenia BHP i profesjonalnie je przeprowadzają, kompletując przy tym wszystkie potrzebne dokumenty.

Wymagana dokumentacja

Potwierdzeniem odbycia przez pracownika szkolenia BHP, jest forma pisemna zawierająca jego imię i nazwisko, miejsce i datę szkolenia oraz podpis. Pracodawca powinien pamiętać, że oprócz wspomnianego oświadczenia, w aktach osobowych pracownika powinna znaleźć się “karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”.

Okresowe szkolenia BHP

Ich celem jest przypomnienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz zapoznanie z ewentualnymi nowymi rozwiązaniami techniczno - organizacyjnymi. To, jak często należy organizować szkolenie okresowe, zależy od rodzaju i warunków wykonywania pracy.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas